Bekendmakingen, gemeenteraad

Voorafgaande opmerking: iedereen kan bij de gemeente en het OCMW documenten die in hun bezit zijn, inzien, er uitleg over vragen of er een kopie van bekomen. Klik hier voor meer info over hoe je 'inzagerecht' of 'toegang tot bestuursdocumenten' kan aanvragen.

De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

2024

GR 29.04.2024 Kerkfabriek Sint-Clemens. Budget 2024 (gepubliceerd op website 10.05.2024)

GR 26.02.2024 Opheffen belastingreglement voor de periode van de Druivenkermis 2024. (gepubliceerd op website 08.03.2024)

GR 29.01.2024 Reglement premie tussenkomst restauratie druivenserres. Hernieuwing. (gepubliceerd op website 06.02.2024)

2023

GR 18.12.2023 Erkenningsreglement voor bovenlokale sportverenigingen in de Druivenstreek (gepubliceerd op website 22.12.2023)

GR 18.12.2023 Premie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing Technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 2024 (gepubliceerd op website 22.12.2024)

GR 18.12.2023 Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing aanslagjaar 2024 (gepubliceerd op website 22.12.2023)

GR 18.12.2023 Retributiereglement op het opruimen van sluikstorten. Hernieuwing voor de periode 2024 (gepubliceerd op website 22.12.2023)

GR 18.12.2023 Belasting op de onbebouwde kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen - Aanslagjaar 2024 (gepubliceerd op website 22.12.2023)

GR 18.12.2023 Retributie op het afleveren van vastgoedinformatie via het vastgoedinformatieplatform voor het jaar 2024 (gepubliceerd op website 22.12.2023)

GR 18.12.2023 Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing voor het aanslag 2024 (gepubliceerd op website 22.12.2023)

GR 18.12.2023 Aanvullende directe belasting op personenbelasting. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2024 (gepubliceerd op website 22.12.2023)

GR 18.12.2023 Aanpassing meerjarenplan 8 2020-2025 Goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website 22.12.2023)

GR 18.12.2023 Aanpassing meerjarenplan 8 2020-2025 Vaststelling deel gemeente (gepubliceerd op website 22.12.2023)

GR 18.12.2023 Aanpassing meerjarenplan 8 2020-2025 AGB Holar - goedkeuring (gepubliceerd op website 22.12.2023)

GR 27.11.2023 Reglement voor Cameratoezicht door middel van vaste camera's (gepubliceerd op website 4.12.2023)

GR 23.10.2023 Reglement digitale cadeaubon (gepubliceerd op website 31.10.2023)

GR 23.10.2023 Dienst Mobiliteit B22 Verkeersborden (rechtsaf door door rood voor fiets) (gepubliceerd op website 30.10.2023)
GR 28.08.2023 Retributie op het afleveren van vastgoedinformatie via het vastgoedinformatieplatform voor het jaar 2023. Besluit (gepubliceerd op website 1.09.2023)
GR 28.08.2023 Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening Vrijetijdsregio Druivenstreek 2022 (gepubliceerd op website 1.09.2023)
GR 28.08.2023 Aanpassing prijsafspraken gebruikersovereenkomst ERCH (gepubliceerd op website 1.09.2023)
GR 28.08.2023 Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 Goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website 1.09.2023)
GR 28.08.2023 Aanpassing meerjarenplan 2020 -2025 Vaststelling deel gemeente (gepubliceerd op website 1.09.2023)
GR 28.08.2023 Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Holar Goedkeuring (gepubliceerd op website 1.09.2023)

GR 26.06.2023 Kerkfabriek Sint-Clemens Advies mbt rekening dienstjaar 2022. Goedkeuring (gepubliceerd op website 03.07.2023)
GR 26.06.2023 Nieuwe infrastructuur. Voorstel gebruikersovereenkomst Tennis. Besluit (gepubliceerd op website 03.07.2023)
GR 26.06.2023 Aanvraag subsidie Druifkracht (gepubliceerd op website 03.07.2023)
GR 26.06.2023 Aanpassing infrastructuurreglement nav turnhal (gepubliceerd op website 03.07.2023)

GR 22.05.2023 Belasting op het gebruik van het openbaar domein. Opheffing. (gepubliceerd op website 26.05.2023)
GR 22.05.2023 Jaarrekening 2022 - OCMW. Goedkeuring en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website 26.05.2023)
GR 22.05.2023 Jaarrekening 2022 - Vaststelling deel gemeente (gepubliceerd op website 26.05.2023)
GR 22.05.2023 Jaarrekening 2022 - AGB Holar. Goedkeuring. (gepubliceerd op website 26.05.2023) 

GR 24.04.2023 Lokale economie. Belastingreglement 2023-2024. Belasting op het gebruik van het openbaar domein voor kermisdoeleinden (gepubliceerd op de website 28.04.2023)

GR 24.04.2023 Lokale economie. Belastingreglement 2023-2024. Belasting op het gebruik van het openbaar domein voor ambulante handel (gepubliceerd op de website 28.04.2023)

GR 24.04.2023 Lokale economie. Belastingreglement 2023-2024. Belasting op het gebruik van het openbaar domein tijdens het Druivenfestival (gepubliceerd op de website 28.04.2023)

GR 27.03.2023 Lokale economie. Reglement. Premie lokale economie Druivenfestival (gepubliceerd op website 30.03.2023)

GR 27.02.2023 Overeenkomsten langdurig gebruik GC Felix Sohie (gepubliceerd op website 3.03.2023)

GR 27.02.2023 Gemeentelijk reglement voor inname openbaar domein (gepubliceerd op website 2.03.2023)

GR 27.02.2023 Aanvullend verkeersreglement parkeerplaatsen voorbehouden autodelen (gepubliceerd op website 2.03.2023)

GR 27.02.2023 Aanvullend reglement Voorrangsregeling verbindingswegen (gepubliceerd op website 2.03.2023)

GR 27.02.2023 Aanvullend reglement JB Charlierlaan (gepubliceerd op website 2.03.2023)

GR 23.01.2023 Wijziging arbeidsreglement (gepubliceerd op website 27.01.2023)

GR 23.01.2023 Vervoer op maat 2023-2025 (gepubliceerd op website 26.01.2023)

GR 23.01.2023 Aanvullend reglement W Eggerickxstraat (gepubliceerd op website 26.01.2023)

GR 23.01.2023 Aanvullend reglement Engelselaan  (gepubliceerd op website 26.01.2023)

GR 23.01.2023 Gemeentelijk reglement kermissen (gepubliceerd op website 26.01.2023)

GR 23.01.2023 Gemeentelijk reglement ambulante handel (gepubliceerd op website 26.01.2023)

GR 23.01.2023 Gebruikers- en retributiereglement Bibliotheek (gepubliceerd op website 26.01.2023)

2022

GR 19.12.2022 Aanpassing meerjarenplan 2020 -2025 Goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website 23.12.2022)

GR 19.12.2022 Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 Vaststelling deel gemeente (gepubliceerd op website 23.12.2022)

GR 19.12.2022 Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025  AGB Holar. Goedkeuring (gepubliceerd op website 23.12.2022)

GR 19.12.2022 Wijzing voorrangsregeling verbindingswegen. Besluit (gepubliceerd op website 23.12.2022)

GR 19.12.2022 Algemeen zonaal politiereglement. Besluit (gepubliceerd op website 23.12.2022)

GR 19.12.2022 Kerkfabriek Sint-Clemens. Budget 2023 (gepubliceerd op website 22.12.2022)

GR 19.12.2022 Reglement premie tussenkomst in restauratie Druivenserres. Hernieuwing 2023 (gepubliceerd op website 22.12.2022)

GR 19.12.2022 Premie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing Technopreventief beveilingsmateriaal. Hernieuwing 2023 (gepubliceerd op website 22.12.2022)

GR 19.12.2022 Belastingreglement houdende vaststelling gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing 2023 (gepubliceerd op website 22.12.2022)

GR 19.12.2022 Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing aanslagjaar 2023 (gepubliceerd op website 22.12.2022)

GR 19.12.2022 Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. Hernieuwing aanslagjaar 2023. (gepubliceerd op website 22.12.2022)

GR 28.11.2022 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein. Verlenging periode 2023-2025 (gepubliceerd op website 05.12.2022)

GR 28.11.2022 Retributiereglement op het opruimen van sluikstorten, Hernieuwing periode 2023. (gepubliceerd op website 05.12.2022)

GR 26.09.2022 Subsidiereglement voor de erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen van Hoeilaart (gepubliceerd op website 30.09.2022)

GR 26.09.2022 Volwassenenonderwijs. Besluit Terugbetaling cursusgeld "Nederlands voor anderstaligen" voor de periode 2022-2024 (gepubliceerd op website 30.09.2022)

GR 29.08.2022 Subsidie Lokale Welzijnsorganisaties 2021,2022. Besluit (gepubliceerd op website 02.09.2022)
GR 29.08.2022 Reglement ter ondersteuning van initiatieven voor opvang baby's en peuter van 0 tot 3 jaar (gepubliceerd op website 02.09.2022)
GR 29.08.2022 VONK. Gebruikersovereenkomst. Goedkeuring.(gepubliceerd op website 02.09.2022)
GR 29.08.2022 Belasting op de onbebouwde kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen - Aanslagjaren 2022 tot en met 2024. Goedkeuring (gepubliceerd op website 02.09.2022.
GR 29.08.2022 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar  - Goedkeuring (gepubliceerd op website 01.09.2022)
GR 29.08.2022 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Vaststelling deel gemeente (gepubliceerd op website 01.09.2022)
GR 29.08.2022 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website 01.09.2022)

GR 27.06.2022 Aanvullend reglement Noordlaan (gepubliceerd op website 01.07.2022)
GR 27.06.2022 Goedkeuring reglement voor erkenning verenigingen door de gemeente Hoeilaart (gepubliceerd op website 01.07.2022)
GR 27.06.2022 Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. Hernieuwing aanslagjaren 2022-2023-2024 (gepubliceerd op website 01.07.2022)

GR 23.05.2022 Aanvullend reglement J.B. Michielsstraat (gepubliceerd op website 25.05.2022)
GR 23.05.2022 Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor periode 2022-2024 (gepubliceerd op website 25.05.2022)
GR 23.05.2022 Jaarrekening 2021 - OCMW. Goedkeuring en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website 25.05.2022)
GR 23.05.2022 Jaarrekening 2021 - Vaststelling deel gemeente (gepubliceerd op website 25.05.2022)
GR 23.05.2022 Jaarrekening 2021 - AGB Holar. Goedkeuring. (gepubliceerd op website 25.05.2022)

GR 25.04.2022 Belasting op de afgifte van allerhande administratieve stukken. Hernieuwing 2022-2024 (gepubliceerd op website 02.05.2022)
GR 25.04.2022 Aanpassing belastingreglement standrecht tijdens het Druivenfestival - belastingreglement (gepubliceerd op website 02.05.2022)
GR 25.04.2022 Kerkfabriek Sint Clemens Advies mbt rekening dienstjaar 2021 (gepubliceerd op website 02.05.2022)

GR 28.03.2022 Aanvullend reglement Vlaanderveldlaan (gepubliceerd op website 01.04.2022)
GR 28.03.2022 Aanvullend reglement Charles Melottestraat (gepubliceerd op website 01.04.2022)
GR 28.03.2022 Aanvullend reglement Overijsesteenweg (gepubliceerd op website 01.04.2022)
GR 28.03.2022 Aanvullend reglement Baron de Man d'attenrodestraat (gepubliceerd op website 01.04.2022)

GR 21.02.2022 Aanvullend reglement Paul Malustraat (gepubliceerd op website 01.03.2022)
GR 21.02.2022 Prijsherziening levering warme maaltijden aan huis.(gepubliceerd op website 01.03.2022)
GR 21.02.2022 Reglement Doendersbudget (gepubliceerd op website op 25.02.2022)
GR 21.02.2022 Huis van het kind. Aanpassing reglement ter promotie van opvoedingsondersteunende initiatieven in gemeenten Hoeilaart en Overijse (gepubliceerd op website op 25.02.2022)

GR 24.01.2022 Goedkeuring nieuwsubsidiereglement Hemelwaterinstallatie , infiltratie, ontharding en groendaken (gepubliceerd op website op 31.01.2022)
GR 24.01.2022 Huis van het kind.Reglement ter promotie van opvoedingsondersteunende initiatieven in gemeenten Hoeilaart en Overijse (gepubliceerd op website op 31.01.2022)

2021

GR 13.12.2021 Aangepast reglement cadeaubonnen - reglement (gepubliceerd op website op 17.12.2021)
GR 13.12.2021 Kerkfabriek Sint-Clemens. Budget 2022. Goedkeuring (gepubliceerd op website op 17.12.2021)
GR 13.12.2021 Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Premie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing technopreventief beveiligingsmateriaal (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Reglement premie tussenkomst in restauratie druivenserres (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Retributie uitvoering werken voor derden door gemeentepersoneel en ontlening materiaal (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van allerhande administratieve stukken en inlichtingen (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Belasting op constructies voor reclame zichtbaar vanaf openbare weg (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Belasting op aanvraag omgevingsvergunning (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Belasting op het gebruik van het openbaar domein (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Belasting op paardenboxen (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Belasting op de stapelplaatsen van materialen (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Opcentiemen op de onroerende voorheffing (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Aanvullende directe belasting op de personenbelasting (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. AGB Holar. Goedkeuring (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel gemeente (gepubliceerd op website op 16.12.2021)
GR 13.12.2021 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website op 16.12.2021)

GR 27.09.2021 Huwelijken in openlucht (gepubliceerd op website op 05.10.2021)

GR 30.08.2021 Goedkeuring jaarrekening, activiteitenverslag en verslag accountant IGS Druivenstreek (gepubliceerd op website op 03.09.2021)
GR 30.08.2021 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel gemeente (gepubliceerd op website op 01.09.2021)
GR 30.08.2021 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. AGB Holar. Goedkeuring (gepubliceerd op website op 01.09.2021)
GR 30.08.2021 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website op 01.09.2021)

GR 28.06.2021 Goedkeuring reglement jubilerende verenigingen (gepubliceerd op website 02.07.2021)
GR 28.06.2021 Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement vakantiewerking (gepubliceerd op website 02.07.2021)
GR 28.06.2021 Reglement compensatie zwembeurten verenigingen (gepubliceerd op website 02.07.2021)
GR 28.06.2021 Goedkeuring van het retributiereglement en werking van de UiTPAS Druivenstreek (gepubliceerd op website 02.07.2021)
GR 28.06.2021 Gemeentelijke verkavelingen. Recht op tussenkomst om de meerwaarde terug naar de gemeente te laten vloeien (gepubliceerd op website 02.07.2021)

GR 31.05.2021 Plaatsing van vaste camera's op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein - Gemeentelijk reglemen(gepubliceerd op website 04.06.2021)
GR 31.05.2021 Jaarrekening 2020. OCMW Goedkeuring en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website 04.06.2021)
GR 31.05.2021 Jaarrekening 2020. Vaststelling deel gemeente (gepubliceerd op website 04.06.2021)
GR 31.05.2021 Jaarrekening 2020 AGB Holar- Goedkeuring (gepubliceerd op website 04.06.2021)

GR 26.04.2021 Kerkfabriek Sint-Clemens (gepubliceerd op website 04.05.2021)
GR 26.04.2021 Reglement cadeaubonnen - Reglement cadeaubonnen Hoeilaart (gepubliceerd op website 04.05.2021)
GR 26.04.2021 Aanvullend reglement Amerikalaan (gepubliceerd op website 04.05.2021)
GR 26.04.2021 Aanvullend reglement E. Vandenbroeckstraat (gepubliceerd op website 04.05.2021)
GR 26.04.2021 Aanvullend reglement F. Sohiestraat (gepubliceerd op website 04.05.2021)
GR 26.04.2021 Aanvullend reglement J.B. Denayerstraat en Willem Matstraat (gepubliceerd op website 04.05.2021)

GR 22.03.2021 Reglement compensatie zwembeurten - Reglement zwembeurten (gepubliceerd op website 30.03.2021)
GR 22.03.2021 Gemeenschapsvorming. Goedkeuring geïntegreerd reglement wijkfeesten/wijk in de kijker (gepubliceerd op website 30.03.2021)
GR 22.03.2021 Schrapping van geboorte- en adoptiepremie (gepubliceerd op website 30.03.2021)

GR 22.02.2021 Aanvullend reglement Borchvijverweg (gepubliceerd op website 02.03.2021)
GR 22.02.2021 Aanvullend reglement Edmond Vandervaerenstraat (gepubliceerd op website 02.03.2021)
GR 22.02.2021 Aanvullend reglement Ild. Vandammestraat (gepubliceerd op website 02.03.2021)
GR 22.02.2021 Aanvullend reglement J.B. Charlierlaan (gepubliceerd op website 02.03.2021)
GR 22.02.2021 Aanvullend reglement Tuinendaal (gepubliceerd op website 02.03.2021)
GR 22.02.2021 Toegangstarieven recyclagepark-aanpassing aanleveren matrassen en harde plastic (gepubliceerd op website 02.03.2021)
GR 22.02.2021 Retributiereglement inzameling GFT via containers (gepubliceerd op website 02.03.2021)
GR 25.01.2021 Bibliotheek. Gebruikersreglement (gepubliceerd op website 01.02.2021)
GR 25.01.2021 Wijziging RPR: Verhoogde eindejaarstoelage 2020 (gepubliceerd op website 02.02.2021)

2020

GR 14.12.2020 - Hernieuwing overeenkomst tot terbeschikkingstelling gratis buskaarten (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Reglement gebruik infrastructuur - Boekhoudkundige aanpassingen  - Infrastructuurreglement aangepast (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Reglement premie tussenkomst restauratie druivenserre. Hernieuwing voor 2021 (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Subsidie tussenkomst technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor 2021 (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Belastingreglement toegangstarieven recyclagepark. Hernieuwing voor 2021 (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. Hernieuwing voor 2021 (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Belasting op niet-bebouwde percelen. Hernieuwing aanslagjaar 2021 (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. Hernieuwing aanslagjaar 2021 (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor 2021 (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing  aanslagjaar 2021 (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. Hernieuwing aanslagjaar 2021 (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Kerkfabriek Sint-Clemens Budget 2021 (gepubliceerd op website 16/12/2020)
GR 14.12.2020 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website 16.12.2020)
GR 14.12.2020 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente (gepubliceerd op website 16/12/2020)
GR 14.12.2020 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar (gepubliceerd op website 16/12/2020)

GR 28.10.2020 - Kinderdagverblijf. Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst (gepubliceerd op website 05/11/2020)

GR 28.09.2020 - Wijziging rechtpositieregeling (gepubliceerd op website 06/10/2020)

GR 24.08.2020 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel gemeente (gepubliceerd op website 02/09/2020)
GR 24.08.2020 -Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. AGB Holar (gepubliceerd op website 02/09/2020)
GR 24.08.2020-Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling (gepubliceerd op website 02/09/2020)
GR 24.08.2020 - Kerkfabriek Sint-Clemens.Advies m.b.t. rekening dienstjaar 2019 (gepubliceerd op website 02/09/2020)
GR 24.08.2020 - Cameratoezicht reglement (gepubliceerd op website 02/09/2020)
GR 24.08.2020 - Fietsparking met toegangscontrole (gepubliceerd op website 02/09/2020)
GR 24.08.2020 - Goedkeuring herziening huishoudelijk reglement GECORO (gepubliceerd op website 02/09/2020)

GR 22.06.2020 - Goedkeuring reglement cadeau (gepubliceerd op website 30/06/2020)
GR 22.06.2020 _ Wijziging Rechtspositieregeling Gemeentebestuur (gepubliceerd op website 26/06/2020)
GR 22.06.2020 - Jaarrekening 2019 - OCMW - Definitieve vaststelling (gepubliceerd op website 26/06/2020)
GR 22.06.2020 - Jaarrekening 2019 - Gemeente - Vaststelling (gepubliceerd op website 26/06/2020)
GR 22.06.2020 - Jaarrekening 2019 - AGB Holar - Goedkeuring (gepubliceerd op website 26/06/2020)

GR 25.05.2020 - Aanvullend reglement Groenendaalsesteenweg (gepubliceerd op website 29/05/2020)
GR 25.05.2020 - Aanvullend reglement schoolomgeving Het Groene Dal (gepubliceerd op website 29/05/2020)
GR 25.05.2020 - Belasting op het gebruik van het openbaar domein (gepubliceerd op website 29/05/2020)
GR 25.05.2020 - Belasting op aanvragen voor het bekomen van omgevingsvergunning of melding stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (gepubliceerd op website 29/05/2020) 
GR 25.05.2020 - Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. Hernieuwing periode 2020-2021 (gepubliceerd op website 29/05/2020)
GR 25.05.2020 - Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing aanslagjaar 2020. (gepubliceerd op website 29/05/2020)
GR 25.05.2020 - Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente. Hernieuwing periode 2020-2021(gepubliceerd op website 29/05/2020)
GR 25.05.2020 - Belasting op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame en zichtbaar vanaf openbare weg. Hernieuwing periode 2020-2021 (gepubliceerd op website 29/05/2020)
GR 25.05.2020 - Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing periode 2020-2021 (gepubliceerd op website 29/05/2020)
GR 25.05.2020 - Belasting op paardenboxen. Hernieuwing periode 2020-2021 (gepubliceerd op website 29/05/2020)
GR 25.05.2020 - Belasting op parkeren. Goedkeuring (gepubliceerd op website 29/05/2020)

GR 27.04.2020 - Reglement betreffende geschenken en recepties (gepubliceerd op website 06/05/2020)
GR 27.04.2020 - Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement Milieuraad (gepubliceerd op website 06/05/2020)
GR 27.04.2020 - Overzicht getroffen maatregelen beperking verspreiding coronavirus (gepubliceerd op website 06/05/2020)

GR 23.03.2020 - Herziening belastingreglement leegstand  (gepubliceerd op website 30/03/2020)
GR 23.03.2020 - Bekrachtiging besluit burgemeester (gepubliceerd op website 30/03/2020)

GR 17.02.2020 -Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement Raad voor Lokale Economie (gepubliceerd op website 26/02/2020
GR 17.02.2020 - Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement sportraad (gepubliceerd op website 26/02/2020)
GR 17.02.2020 - Goedkeuring statuten Interradenoverleg (gepubliceerd op website 26/02/2020)
GR 17.02.2020 - Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang (gepubliceerd op website 26/02/2020)
GR 17.02.2020 -  Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement seniorenraad (gepubliceerd op website 26/02/2020)
GR 17.02.2020 - Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement GROS (gepubliceerd op website op 26/02/2020)
GR 17.02.2020 - Vervanging afgevaardigde stuurgroep wijk-werken (gepubliceerd op website op 26/02/2020)

GR 27.01.2020 - Infrastructuurreglement. Definitief voorstel (gepubliceerd op website op 06.02.2020)
GR 27.01.2020 - Vakantiewerking. Vernieuwde verloning voor animatoren (gepubliceerd op website op 06.02.2020)
GR 27.01.2020 - Vakantiewerking. Vernieuwing Huishoudelijk Reglement gemeentelijke vakantiewerking (gepubliceerd op website op 06.02.2020)
GR 27.01.2020 - Premie busvervoer. Opheffing (gepubliceerd op website op 06.02.2020)

2019

GR 16.12.2019 - Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 2020 (gepubliceerd op website op 23.12.2019)
GR 16.12.2019 - Reglement premie tussenkomst in restauratie druivenserres. Hernieuwing voor dienstjaar 2020 (gepubliceerd op website op 23.12.2019)
GR 16.12.2019 - Belasting op de afgifte van identiteitskaarten in spoedprocedure (gepubliceerd op website op 23.12.2019)
GR 16.12.2019 - Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2020 (gepubliceerd op website op 23.12.2019)
GR 16.12.2019 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vernieuwing voor het aanslagjaar 2020 (gepubliceerd op website op 23.12.2019)
GR 16.12.2019 - Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. Hernieuwing voor het jaar 2020 (gepubliceerd op website op 23.12.2019)
GR 16.12.2019 - Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing van het aanslagjaar 2020 (gepubliceerd op website op 23.12.2019)
GR 16.12.2019 - Premiereglement IBA en KWZI. Opheffing (gepubliceerd op website 23.12.2019)
GR 16.12.2019 - Premiereglement Quick scans. Opheffing (gepubliceerd op website 23.12.2019)
GR 16.12.2019 - Premiereglement bouw en renovatie van energievriendelijke woningen en appartementen. Opheffing (gepubliceerd op website 20.12.2019)
GR 16.12.2019 - Premiereglement tussenkomst in de aanleg van voetpaden op openbaar domein. Opheffing (gepubliceerd op website 20.12.2019)
GR 25.10.2019 - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein (gepubliceerd op website op 04.12.2019)
GR 25.11.2019 - Hernieuwing overeenkomst met De Lijn over terbeschikkingstelling gratis buskaarten (gepubliceerd op website op 04.12.2019)
GR 23.09.2019 - Belasting op het opruimen van sluikstorten. Hernieuwing voor de periode 2019-2021 (gepubliceerd op website 02.10.2019)
GR 26.08.2019 - Gemeentelijk aanvullend reglement beperkte parkeerduur aan de gemeentelijke begraafplaats Jezus-Eiksesteenweg (gepubliceerd op website 05.09.2019)
GR 26.08.2019 - Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement Vosdellestraat (gepubliceerd op website 05.09.2019)
GR 26.08.2019 - Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement Ijzerstraat (gepubliceerd op website 05.09.2019)
GR 24.06.2019 - Hernieuwing overeenkomst Buzzy Pazz De Lijn (gepubliceerd op website 03.07.2019)
GR 24.06.2019 - Toekenning vergoeding aan handelaars voor verkoop huisvuilzakken (gepubliceerd op website 03.07.2019)
GR 24.06.2019 - Retributiereglement verkoop huisvuilzakken (gepubliceerd op website 03.07.2019)
GR 27.05.2019 - Belasting op de aanvragen voor het bekomen van een omgevingsvergunning of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (gepubliceerd op website 05.06.2019)
GR 27.05.2019 - Reglement inzake de belasting op de afgifte van regularisatievergunningen. Opheffing (gepubliceerd op website 05.06.2019)
GR 27.05.2019 - Reglement inzake de belasting op omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden. Opheffing (gepubliceerd op website 05.06.2019)
GR 27.05.2019 - Reglement inzake de belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. Aanpassing (gepubliceerd op website 05.06.2019)
GR 27.05.2019 - Reglement inzake de belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. Opheffing (gepubliceerd op website 05.06.2019)
GR 29.04.2019 - Klachtenreglement van de gemeenteraad (gepubliceerd op website 08.05.2019)
GR 29.04.2019 - Retributie op afgifte van fotokopies, gebruik internetcomputer en kleurenprinter. Intrekking beslissing (gepubliceerd op website 08.05.2019)
GR 25.03.2019 - Aanvullend reglement blauwe zone (gepubliceerd op website 03.04.2019)
GR 25.03.2019 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Goedkeuring (gepubliceerd op website 03.04.2019)
GR 25.03.2019 - Inspraakreglement. Goedkeuring (gepubliceerd op website 03.04.2019)
GR 25.02.2019 - Belastingreglement op standrecht Druivenfestival. Hernieuwing periode 2019-2021 en wijzigingen (gepubliceerd op website 04.03.2019)
GR 28.01.2019 - Wijk-werken. Prijs per cheque. Kostendelend principe. Overzicht activiteiten (gepubliceerd op website 07.02.2019)
GR 28.01.2019 - Terugbetaling cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen' (gepubliceerd op website 07.02.2019)
GR 28.01.2019 - Saneringsbijdrage. Vaststelling periode 2019-2024 (gepubliceerd op website 07.02.2019)

2018

GR 17.12.2018 - Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2019. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vernieuwing voor het aanslagjaar 2019. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Toelagen aan verenigingen. Beslissing tot vrijstelling van de verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 november 1983. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Politiezone Druivenstreek. Vaststelling gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2019. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 2019. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Premiereglement tussenkomst in de aankoop van herbruikbare luiers. Intrekking. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Premiereglement tussenkomst in de aanleg van voetpaden op openbaar domein. Hernieuwing voor dienstjaar 2019. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing van het aanslagjaar 2019. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. Hernieuwing voor het jaar 2019. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting afgifte regularisatievergunningen. Hernieuwing periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. Hernieuwing voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting geheven als standrecht voor de oprichting en/of het gebruik van inrichtingen op het grondgebied van de gemeente tijdens het jaarlijkse Druivenfestival. Hernieuwing van de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling en/of niet-vervallen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op de afgifte van allerhande administratieve stukken. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Reglement premie tussenkomst in restauratie druivenserres. Hernieuwing voor dienstjaar 2019. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Leegstandsheffing. Hernieuwing voor de periode 2019 tot en met 2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van allerhande administratieve stukken en inlichtingen. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Retributie uitvoering werken voor derden door gemeentepersoneel en ontlening materiaal. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op het gebruik van het openbaar domein. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 21.12.2018)
GR 17.12.2018 - Belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. (gepubliceerd op website op 30.07.2019)
GR 17.12.2018 - Stopzetten aanvraagprocedure starterspremie (gepubliceerd op website 31.12.2018)
GR 17.12.2018 - Werkingskosten zwembad Overijse. Vaststelling bijdrage (gepubliceerd op website 31.12.2018)
GR 28.05.2018 - Belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA). Periode 2016-2018. Aanpassing. (gepubliceerd op website 21.12.2018)
GR 28.05.2018 - Belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het verkavelingen van gronden. Periode 2016-2018. Aanpassing. (gepubliceerd op website 21.12.2018)
GR 28.05.2018 - Belasting op afgifte van regularisatievergunning. Aanslagjaar 2018. Aanpassing. (gepubliceerd op website 21.12.2018)
GR 28.05.2018 - Bouwbelasting. Periode 2016-2018. Aanpassing. (gepubliceerd op website 21.12.2018)
GR 28.05.2018 - Belasting op niet-bebouwde percelen. Periode 2016-2018. Aanpassing. (gepubliceerd op website 21.12.2018)
GR 26.03.2018 - Premie restauratie druivenserres. (gepubliceerd op website 21.12.2018)

2017

GR 18.12.2017 - Werkingskosten zwembad Overijse. Vaststelling bijdrage (gepubliceerd op website 27.12.2017)
GR 18.12.2017 - Naschools onderwijs. Beslissing tot terugbetaling cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen' (gepubliceerd op website 27.12.2017)
GR 18.12.2017 - Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2018 (gepubliceerd op website 22.12.2017)
GR 18.12.2017 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2018 (gepubliceerd op website 22.12.2017)
GR 18.12.2017 - Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2018 (gepubliceerd op website 22.12.2017)
GR 18.12.2017 - Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2018 (gepubliceerd op website 22.12.2017
GR 18.12.2017 - Belasting afgifte regularisatievergunningen. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2018 (gepubliceerd op website 22.12.2017)
GR 18.12.2017 - Belasting op vertoningen en vermakelijkheden. Intrekking met ingang van 2018 (gepubliceerd op website 22.12.2017)
GR 18.12.2017 - Premiereglement tussenkomst in de aankoop en/of plaatsing van beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor 2018 (gepubliceerd op website 22.12.2017)
GR 18.12.2017 - Premiereglement tussenkomst in de aanlegkosten van voetpaden. Hernieuwing voor 2018 (gepubliceerd op website 22.12.2017)
GR 18.12.2017 - Premiereglement versterking Kernwinkelgebied. Met ingang van 2018 (gepubliceerd op website 22.12.2017)

2016

RB 213 - GR 21.12.2016 - Aanvullende belasting op de personenbelasting. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2017 (gepubliceerd op website 11.01.2017)
RB 213 - GR 21.12.2016 - Intrekking hondenbelasting met ingang vanaf 2017 (gepubliceerd op website 11.01.2017)
RB 213 - GR 21.12.2016 - Intrekking milieubelasting met ingang vanaf 2017 (gepubliceerd op website 11.01.2017)
RB 213 - GR 21.12.2016 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2017 (gepubliceerd op website 11.01.2017)
RB 213 - GR 21.12.2016 - Leegstandsheffing. Hernieuwing voor de periode 2017-2018 (gepubliceerd op website 11.01.2017)
RB 213 - GR 21.12.2016 - Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2017 (gepubliceerd op website 11.01.2017)
RB 213 - GR 21.12.2016 - Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2017 (gepubliceerd op website 11.01.2017)
RB 213 - GR 21.12.2016 - Retributiereglement verkoop huisvuilzakken (gepubliceerd op website 11.01.2017) 
GR 28.11.2016 - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Verlenging 2017-2019 (gepubliceerd op website 06.12.2016)
GR 26.09.2016 - Aanvullend verkeersreglement blauwe zone F. Sohieparking (gepubliceerd op website op 05.10.2016).
RB 196 - GR 22.02.2016 - Huishoudelijk reglement begraafplaats gemeente Hoeilaart (gepubliceerd op website op 21.03.2016).
RB 197 - GR 22.02.2016 - Politiereglement begraafplaats gemeente Hoeilaart (gepubliceerd op website op 21.03.2016).
RB 198 - GR 22.02.2016 - Belasting op het gebruik van het openbaar domein. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website op 21.03.2016).
RB 199 - GR 22.02.2016 - Belasting geheven als standrecht voor de oprichting en/of het gebruik van inrichtingen op het grondgebied van de gemeente tijdens het jaarlijkse Druivenfestival (gepubliceerd op website op 21.03.2016).
RB 200 - GR 22.02.2016 - Saneringsbijdrage. Vaststelling boekjaar 2016-2018 (gepubliceerd op website op 21.03.2016).
RB 202 - GR 25.04.2016 - Belasting gebouwen economische bedrijvigheid (gepubliceerd op website 10.05.2016).

 

2015

RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op de afgifte van verkavelingsvergunningen. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op het opruimen van sluikstorten. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 21.01.2015)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op de afgifte van allerhande administratieve stukken. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 21.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. Hernieuwing voor de aanslagjaren 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op de afgifte van milieuvergunningen. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Directe milieubelasting. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Belasting op honden. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 05.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Aanvullende belasting op de personenbelasting. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2016 (gepubliceerd op website 21.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2016 (gepubliceerd op website 21.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van allerhande administratieve stukken en inlichtingen. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 21.01.2016)
RB 192 - GR 16.12.2015 - Retributie uitvoering werken voor derden door gemeentepersoneel en ontlening materiaal. Hernieuwing voor de periode 2016-2018 (gepubliceerd op website 21.01.2016)

RB 184 - GR 22.06.2015 - Aanvullend verkeersreglement invoering verkeersvrije schoolstraat (met slagboom) in de Désiré Vandervaerenstraat (gepubliceerd op website 02.07.2015)

RB 171 - GR 23.02.2015 - Openbaar onderzoek m.b.t. de toekenning van de straatnaam 'Sprokkelpad' (gepubliceerd op website 09.04.2015)

2014

RB164 - GR 18.12.2014 - Belasting op de afgifte van regularisatievergunningen. Invoering voor periode 2015-2017 (gepubliceerd op website 05.01.2015)

RB161 - GR 01.12.2014 - Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015 (gepubliceerd op website 11.12.2014)

RB161 - GR 01.12.2014 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015 (gepubliceerd op website 11.12.2014)

RB161 - GR 01.12.2014 - Retributie uitvoering werken voor derden door gemeentepersoneel. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015 (gepubliceerd op website 11.12.2014)

RB161 - GR 01.12.2014 - Belasting op kantoorruimten. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015 (gepubliceerd op website 11.12.2014)

RB161 - GR 01.12.2014 - Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015 (gepubliceerd op website 11.12.2014)

RB161 - GR 01.12.2014 - Retributiereglement voor het afleveren van een toegangskaart voor het recyclagepark. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015 (gepubliceerd op website 11.12.2014)

RB160 - GR 01.12.2014 - Aanvullend verkeersreglement 'invoering beperkte parkeertijd van 3 uur in de blauwe zone van het parkeerplan' (gepubliceerd op website 08.12.2014)

RB159 - GR 01.12.2014 - Aanvullend verkeersreglement 'parkeerverbod - uitgezonderd laden en lossen - op het Felix Sohieplein gelegen voor het GC Felix Sohie' (gepubliceerd op website 08.12.2014)

RB153 - GR 28.04.2014 - Actualisatie van het politiereglement van Hoeilaart (gepubliceerd op website 05.05.2014)

RB148 - GR 27.01.2014 - Onteigening perceel grond Jan Lindtsstraat met het oog op de aanleg van een toegangsweg naar Halan Cauter - voorlopige vaststelling (gepubliceerd op website 11.02.2014)

RB147 - GR 27.01.2014 - Contantbelasting op afleveren van een toegangskaart voor het recyclagepark (gepubliceerd op website 03.02.2014)

RB145 - GR 18.12.2013 - Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2014 (gepubliceerd op website 03.01.2014)

RB145 - GR 18.12.2013 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vernieuwing voor het dienstjaar 2014 (gepubliceerd op website 03.01.2014)

RB145 - GR 18.12.2013 - Leegstandsheffing. Hernieuwing voor de periode 2014-2016 (gepubliceerd op website 03.01.2014)

RB145 - GR 18.12.2013 - Retributie betreffende de ontlening van signalisatiemateriaal. Hernieuwing voor het dienstjaar 2014 (gepubliceerd op website 03.01.2014)

RB145 - GR 18.12.2013 - Belasting op kantoorruimten. Hernieuwing voor het dienstjaar 2014 (gepubliceerd op website 03.01.2014)

Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 40
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren