Politiereglement

Een gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Alles wat mag en niet mag op het gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein staat erin.

Je kan het politiereglement van Hoeilaart, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022, hier downloaden en raadplegen.

Met dit reglement wil de gemeente allerlei vormen van openbare overlast zoals vervuiling, verloedering, lawaai … tegengaan. Het reglement bevat in feite de regels voor goed samenleven, voor goed burgerschap in onze gemeente.

Bijzondere aandacht voor (in opmaak):

Vuur en vuurwerk

Lawaaihinder

Grasmaaien

Honden aan de leiband

Hondenpoep opruimen

Dieren voederen