Financiële dienst

Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 60
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren

Wat doen we?

We beheren de uitgaven en inkomsten van het bestuur. We zorgen voor bestelbonnen, we verwerken facturen en we voeren de betaling van alle uitgaven uit. We staan in voor de uitgaande facturen, we volgen de inning van ontvangsten op en we waken over het debiteurenbeheer. Daarnaast beheren we de thesaurie en houden we de volledige boekhouding bij van de gemeente, het OCMW en AGB Holar. We ondersteunen het bestuur bij de opmaak en de aanpassingen van het meerjarenplan. We zorgen eveneens voor financiële analyses en we adviseren en rapporteren aan het bestuur over financiële kwesties. Ten slotte beheren we de gemeentebelastingen en retributies: we zorgen voor belastingreglementen, we maken de belastingkohieren en aanslagbiljetten en we volgen de ingediende bezwaren op.