Belasting op parkeren

Wat?

De gemeente heft een belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg en op parkeerplaatsen.
De belasting is in hoofdzaak gericht op het doen respecteren van de maximaal toegelaten parkeerduur, in een blauwe zone of een zone waar de toegelaten duur door een ander verkeersbord wordt opgelegd.

Wie? Wanneer?

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig dat buiten de toegelaten parkeerduur geparkeerd staat. Bij niet-betaling door de gebruiker, is de belasting verschuldigd door de titularis van de nummerplaat.

Prijs?

  • Gratis binnen de toegelaten parkeerduur. Opgelet: in een blauwe zone is een parkeerschijf verplicht om de parkeerduur duidelijk te maken.
  • Een forfaitair bedrag van 20 euro buiten de toegelaten parkeerduur.

Vrijstellingen

De belasting is niet verschuldigd op zon- en feestdagen en op 11 juli, en ook niet door personen met een handicap.

Hoe betalen?

Je ontvangt een aanslagbiljet van de financiële dienst. Je hebt twee maanden de tijd om te betalen.

Bezwaar indienen

Bezwaren kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, door verzending (digitaal of per post) of overhandiging op het Onthaal van het gemeentehuis.

Klik hier om het belastingreglement te raadplegen.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren