Verspreiden van reclamedrukwerk, belasting

Wat?

De gemeente heft een belasting op de verspreiding van ongeadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten.

 • ‘Verspreiding’ = de bedeling in brievenbussen en/of de uitdeling of afgifte van niet-geadresseerde drukwerken of gelijkgestelde producten op de openbare weg.
 • ‘Gelijkgestelde producten’ = onder meer alle stalen en reclamedragers door adverteerders aangeboden die willen aanzetten tot het gebruik of verbruik van diensten, producten of transacties. Deze opsomming is niet limitatief.
 • ‘Niet-geadresseerd’ = het ontbreken van een individuele adressering. Collectieve adresaanduiding per straat of een gedeeltelijke adresvermelding worden ook beschouwd als niet-geadresseerd.

Verplicht aan te geven

De belastingplichtige dient ten laatste binnen veertien kalenderdagen na de verspreiding van het eerste exemplaar, de gemeente van de verspreiding op de hoogte te brengen met het daartoe bestemde aangifteformulier.

Tarieven

 • 0 euro per verspreid exemplaar tot en met 10 gram
 • 0,05 euro per verspreid exemplaar van meer dan 10 gram en tot en met 25 gram
 • 0,07 euro per verspreid exemplaar van meer dan 25 gram en tot en met 50 gram
 • 0,10 euro per verspreid exemplaar van meer dan 50 gram

Bedelingen die niet aangegeven worden, worden forfaitair belast op basis van 3600 exemplaren en aan bovenvermelde tarieven verhoogd met 10 procent.

Vrijstellingen

 • Per kalenderjaar worden twee publicaties van dezelfde belastingplichtige vrijgesteld.

Je kan als belastingplichtige met dit formulier zelf aangeven voor welke publicatie(s) je vrijstelling wil. Wanneer je ten laatste op 31 maart zelf geen keuze doorgaf, stelt de financiële dienst de twee eerste publicaties van het jaar van deze belasting vrij.

Worden eveneens van deze belasting vrijgesteld:

 • niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten met een gewicht lager of gelijk aan 10 gram;
 • de door de gemeente erkende verenigingen;
 • de door de gemeente erkende adviesraden;
 • vormings- en onderwijsinstellingen;
 • caritatieve, filosofische, religieuze en politieke verenigingen;
 • verenigingen zonder winstoogmerk;
 • publiekrechtelijke personen, openbare diensten en daarmee gelijkgestelde inrichtingen;
 • niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten die hoofdzakelijk verband houden met een gemeentelijke volksraadpleging.

Je kan het belastingreglement hier downloaden om het te raadplegen.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren