Belasting op omgevingsvergunningen en meldingen

1.Wat?

Om de specifieke kosten verbonden aan de afhandeling ervan te dekken, heft de gemeente een belasting op de aanvragen van een omgevingsvergunning en op de meldingen van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen of activiteiten.

Bedragen

a) Dossiers waarvoor de gemeente vergunningverlenende overheid is:
1. Aanvraag eenvoudige procedure voor het bekomen van een  omgevingsvergunning: 80 euro.
2. Aanvraag gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning: 160 euro.
3. Aanvraag tot verkavelen van gronden:
- zonder wegenisaanleg; per kavel: 80 euro.
- met wegenisaanleg; per kavel: 160 euro.
- bijstelling van de verkavelingsvergunning zonder nieuwe wegenisaanleg; per kavel: 80 euro.
- bijstelling van de verkavelingsvergunning met nieuwe wegenisaanleg; per kavel: 80 euro.
4. Melding van:
- stedenbouwkundige handelingen: 80 euro.
- IIOA of gemengd project: 80 euro.
5. Mededeling met vraag tot omzetting van milieuvergunning naar permanente omgevingsvergunning: 80 euro.
6. Omzetting omgevingsvergunning na klassenverhoging door wijziging van de indelingslijst: 80 euro.
7. Aanvraag van een planologisch attest: 500 euro.
8. Aanvraag van een stedenbouwkundig attest: 80 euro.
9. Regularisatieaanvraag eenvoudige procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning of voor de regularisatie door middel van melding zonder de verplichte medewerking van een architect: 250 euro.
10. Regularisatieaanvraag gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning of voor de regularisatie door middel van melding met de verplichte medewerking van een architect: 500 euro.

b) Dossiers waarvoor de provincie of de Vlaamse overheid vergunningverlenende overheid is:

1. Aanvraag eenvoudige procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning: 160 euro.
2. Aanvraag gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning: 320 euro
3. Aanvraag gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning, onderworpen aan een milieueffectenrapport of veiligheidsrapport: 320 euro.

  De belasting is slechts voor 50 % verschuldigd indien de vergunning wordt geweigerd.

  Hoe betalen?

  Je ontvangt een factuur van de gemeente. Betalen kan per overschrijving.

  Het belastingreglement kan hier gedownload en geraadpleegd worden.

  Huidige openingsuren
  Vandaag gesloten
  Morgen gesloten
  Een afspraak maken wordt aangeraden.

  Alle openingsuren