Aansluiting op de riolering, belasting

Wat?

Om je privé-eigendom op de riolering aan te sluiten heft de gemeente een belasting.

Tot de rooilijn (d.i. de grens met de openbare weg) dien je zelf de werken uit te voeren of te laten uitvoeren. De werken in de openbare weg en de uiteindelijke aansluiting op het openbaar rioleringsnet mogen uitsluitend door de gemeentelijke technische dienst uitgevoerd worden.

Bedrag

Forfaitair bedrag van 2500 euro (inclusief btw) voor de aansluiting van een ééngezinswoning, inbegrepen het werk en de materialen die nodig zijn.

Je wordt op voorhand van dit bedrag in kennis gesteld. Download hier het belastingreglement om het te raadplegen.

Hoe betalen?

De financiële dienst bezorgt je een factuur na uitvoering van de werken.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren