Vrijwilliger bij het Contactteam

Wat?

Het Contactteam is een project van het lokaal bestuur Hoeilaart om de vereenzaming van dorpsgenoten tegen te gaan.

Binnen het contactteam zijn we op zoek naar twee verschillende profielen:

  • Een vrijwilligersteam om dorpsgenoten op te bellen om te vragen hoe het met hen gaat.
  • Een vrijwilligersteam dat op huisbezoek wil gaan in Hoeilaart om vereenzaming tegen te gaan. Hiervoor zoeken wij geëngageerde personen met volgende eigenschappen: sociaal, een vlotte babbel, een luisterend oor bieden en discreet omgaan met informatie.

Vereisten

  • Je gaat graag met andere mensen om en hebt een luisterend oor.
  • Je ondertekent de afsprakennota met de beleidsmedewerker welzijn en je komt de hierin gemaakte afspraken, onder meer over beroepsgeheim en deontologie, na.
  • Indien nodig vooraf de RVA, het OCMW of het ziekenfonds de toestemming gevraagd hebben om vrijwilligerswerk te mogen verrichten.

Wanneer?

Wordt afgesproken met de betrokken persoon.

Wat bieden wij?

Het lokaal bestuur Hoeilaart voorziet een vrijwilligersverzekering:

  • een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger’ met onder andere rechtsbijstand;
  • een verzekering ‘lichamelijke schade’ voor de vrijwilliger.

Meer info?

Dienst Welzijn

0492 13 49 03

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren