Toegankelijkheidsverklaring

Lokaal Bestuur Hoeilaart streeft ernaar zijn websites toegankelijk te maken, overeenkomstig nationale wetgeving tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.hoeilaart.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn. Lokaal Bestuur Hoeilaart kan bijvoorbeeld niet altijd garanderen dat alle PDF-bestanden, iframes of verwijzingen naar externe websites aan de webrichtlijnen voldoen.

We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20/09/2020 na nazicht door de websitebouwer.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 20/09/2020.

Feedback en contactgegevens

Merkt u toch problemen op, of heeft u vragen over toegankelijkheid? Contacteer ons dan via e-mail op communicatie@hoeilaart.be en geef hierbij de locatie (link) door naar de webpagina waar u op het probleem bent gebotst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met het antwoord van de betrokken ambtenaar die overeenkomstig [artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Laat het dan weten via het online klachtenformulier.