Woningkwaliteit

De Vlaamse Codex Wonen bepaalt de minimumnormen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Aan de hand van die normen doen de woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek in huurwoningen.

Zo beoordelen ze de kwaliteit van het gebouw en de binnenkant van de woning aan de hand van de criteria zoals:

 • minimale voorzieningen zoals een keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water;
 • structurele stabiliteit van het gebouw;
 • veiligheid van trappen en de aanwezige installaties (gas, elektriciteit en verwarming);
 • in een leefruimte is de aanwezigheid van een verwarmingstoestel verplicht;
 • er mogen geen vocht- en schimmelproblemen zijn;
 • aanwezigheid van rookmelders;
 • alle ruimtes moeten geventileerd en verlucht kunnen worden.

Elk vastgesteld gebrek wordt ingedeeld in een categorie afhankelijk van het soort gebrek en de ernst van het gebrek.

 • categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. Een woning met enkele kleine gebreken is niet ongeschikt en niet onbewoonbaar.
 • categorie II: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Een woning met een gebrek van categorie II is ongeschikt.
 • categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Een woning met een gebrek van categorie III is ongeschikt en onbewoonbaar.
 • 7 gebreken van categorie I gelden als een gebrek van categorie II.

Als de woning wel voldoet aan de normen, kan de verhuurder een conformiteitsattest krijgen. Dat attest is 10 jaar geldig en is een soort van kwaliteitslabel van de huurwoning.

Woon je in een huurwoning en heb je klachten over de woningkwaliteit? Of ben je verhuurder en wil je een gratis conformiteitsattest aanvragen? Neem contact op met het Woonproject of vraag een woningonderzoek aan via dit online formulier.

Meer info?

Wonen in de Druivenstreek
woningkwaliteit.hoeilaart@igo.be
0498 17 32 90