Vrijwilliger bij verenigingen, adviesraden en andere partners

Ook verenigingen en andere partners (andere dan de gemeente en het OCMW, bijvoorbeeld een adviesraad) doen regelmatig een beroep op vrijwilligers om te helpen bij de organisatie van hun activiteiten.

Bosmuseum

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Groene Dal zoekt vertelouders en stiltebewaarders

Ekseeko zoekt begeleider en chauffeur

Kinderdorp-vzw Sporen zoekt vrijwilligers

Tuinrangers gezocht

Rode Kruis

Seniorenraad