Vluchtelingen uit Oekraïne: veelgestelde vragen

Hoe kunnen Oekraïense vluchtelingen zich registreren in België?

1. In het registratiecentrum van Fedasil in Brussel (paleis 8 op de Heizel) kunnen ze zich met hun identiteitsdocumenten aanmelden en een attest van tijdelijke bescherming krijgen.

2. Met dat attest kunnen ze in de gemeente (dienst Burgerzaken) een elektronische verblijfskaart A aanvragen. Deze A-kaart is geldig tot 4 maart 2023 en geeft de vluchtelingen recht op huisvesting, onderzoek equivalent leefloon, ziekteverzekering, gezinsbijslagen (groeipakket), onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt en inburgering.

Klik hier voor het schema ter verduidelijking.

Info: dienst Burgerzaken, tel. 02 658 28 50, burgerzaken@hoeilaart.be – openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8.15 tot 12 uur en op donderdagavond van 16 tot 19.30 uur. Bij voorkeur op afspraak.

Wat als de vluchtelingen al in het gastgezin verblijven zonder voorafgaande registratie in het registratiecentrum?

Door de drukte in het registratiecentrum of omdat ze rechtstreeks in het gastgezin werden opgevangen, kan het gebeuren dat de vluchtelingen bij hun aankomst in Hoeilaart nog geen attest van tijdelijke bescherming hebben. In afwachting bekomen ze in het registratiecentrum een bewijs van registratie. Op die manier wordt hun verblijf in België al gedekt.

Info: dienst Burgerzaken, tel. 02 658 28 50, burgerzaken@hoeilaart.be

Waar kunnen de vluchtelingen opvang vinden?

Bij aanmelding in het registratiekantoor op de Heizel biedt Fedasil een crisisopvang voor 1 of 2 nachten in Brussel. Daarna verdeelt Fedasil de vluchtelingen over de beschikbare plaatsen in heel België, waarvan steden en gemeente hen op de hoogte brachten.

In Hoeilaart registreert de sociale dienst van het OCMW de beschikbare plaatsen, bij gastgezinnen en in woningen van het OCMW zelf. Wanneer ze vragen krijgen van Fedasil, gaat de sociale dienst op zoek naar een geschikte match.

Info: sociale dienst, tel. 02 658 28 68, sociale.dienst@hoeilaart.be

Is er nog andere hulp nodig?

De vluchtelingen kunnen zich aanmelden aan de balie van de sociale dienst (elke werkdag van 9 tot 12 uur) voor hulp om zich bijvoorbeeld in regel te stellen met mutualiteit en kinderbijslag, voor het aanvragen van financiële steun, om doorverwezen te worden voor psychologische begeleiding of therapie …

Dit geldt niet alleen voor vluchtelingen met een A-kaart. Ook vluchtelingen met een aankomstverklaring (statuut kort verblijf) en een attest van registratie helpt de sociale dienst verder wanneer ze dringende hulp nodig hebben, in afwachting van de ontvangst van het attest van tijdelijke bescherming.

Info: sociale dienst, tel. 02 658 28 68, sociale.dienst@hoeilaart.be

Kunnen de Oekraïense kinderen hier naar school?

Zowel met een A-kaart als met een aankomstverklaring kunnen de kinderen hier naar school. Met vragen over de inschrijving van minderjarige Oekraïense kinderen in lagere en secundaire scholen kan je contact opnemen met de dienst Welzijn. De dienst Welzijn komt op regelmatige basis samen met de directies van de betrokken scholen om de inschrijvingen te bespreken.

Info: dienst Welzijn, tel. 0492 13 49 03, welzijn@hoeilaart.be

Kan je als Oekraïense vluchteling werken in België?

De VDAB heeft een Oekraïense webpagina met meer info over tewerkstelling in België.

Ik wil in mijn bedrijf graag werk aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen. Hoe doe ik dat?

Via 'Werkplek vrij' kunnen werkgevers hun bedrijf openstellen voor anderstalige nieuwkomers.

Heb je als vluchteling recht op ziekteverzekering?

Met een A-kaart kunnen de vluchtelingen zich inschrijven bij de mutualiteit. Ze doen dit best zo snel mogelijk. Is hun ziekteverzekering nog niet in orde maar maken ze toch noodzakelijke medische kosten, dan nemen ze best contact op de sociale dienst.

Met een aankomstverklaring kunnen de vluchtelingen niet aansluiten bij een ziekteverzekering in België. Ze krijgen de raad een reisverzekering af te sluiten die hun medische kosten dekt.

Info: sociale dienst, tel. 02 658 28 68, sociale.dienst@hoeilaart.be

Heb je als vluchteling recht op financiële steun?

Met een A-kaart hebben de vluchtelingen recht op maatschappelijke dienstverlening. Dat wil zeggen dat het OCMW zal onderzoeken of ze recht hebben op financiële steun. Met een aankomstverklaring hebben de vluchtelingen geen recht op OCMW-steun. Dat kan enkel met een statuut van tijdelijke bescherming. Neem in beide gevallen contact op met de sociale dienst.

Info: sociale dienst, tel. 02 658 28 68, sociale.dienst@hoeilaart.be

Mag je in België met een Oekraïens rijbewijs rijden?

Na inschrijving in België moet de bestuurder 185 dagen (6 maanden) wachten vooraleer hij een Belgisch rijbewijs kan aanvragen. Tijdens deze periode van 185 dagen mag hij met een erkend niet-Europees rijbewijs, waaronder het Oekraïens rijbewijs, in België blijven rijden. De omwisselingsprocedure kan wel gestart worden tijdens deze periode van 185 dagen maar het Belgisch rijbewijs mag pas afgeleverd worden na deze 185 dagen.

Wat als ik de Oekraïner niet kan verstaan?

Heel wat Oekraïners spreken Engels. Indien ze geen Engels spreken, kan je taalbladen ophalen bij de sociale dienst (tijdens de openingsuren). Via Google Translate kan je ook eenvoudige gesprekken aangaan. Bij gesprekken met externe organisaties of bij moeilijke gesprekken, kan je contact opnemen met de sociale dienst. Zij beschikken over een aanbod van vrijwilligers die de taal spreken en kunnen vertalen. Gelieve enkele werkdagen op voorhand aan te geven wanneer je nood hebt aan een vrijwillige vertaler.