Vergunning voor het vellen van bomen

Om bomen te vellen heb je in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Of dit al dan niet vergunningsplichtig of vrijgesteld is, kan je terugvinden op het omgevingsloket. Voor bomen gelegen in woonparkgebied verzoeken we om altijd een vergunning aan te vragen. Of je al dan niet gelegen bent in woonparkgebied, kan je op dit plan nakijken of navragen op de dienst Omgeving.

Hoe aanvragen?

Vraag je vergunning aan via het elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Hou in je aanvraag rekening met volgende punten:

  • Je moet een motivatienota toevoegen met beschrijving van de te vellen boom ( soort, stamomtrek, …) en ook voldoende motiveren waarom de boom of bomen geveld moeten worden;
  • Voeg altijd minstens drie foto’s toe die de boom/bomen duidelijk in beeld brengen;
  • Indien de bomen “ziek” worden beschouwd, moet je een attest van een expert ter zaken (tuinaannemer, boomchirurg, …) aantonen. Dit attest moet de ziekte en de mogelijke gevaren hiervan duidelijk omschrijving. Ter staving voeg je ook best specifieke foto’s toe;
  • De stamomtrek, de soort en de afstand tot de perceelsgrens, de woning en tot eventuele gebouwen moeten duidelijk aangeduid staan op de plannen;
  • Als er een compensatie voorgesteld wordt, kan dit best zo specifiek mogelijk omschreven worden (soort, plantmaat, inplanting).

Raadpleeg onze lijst met inheemse soorten, die als compensatie aangeraden of opgelegd kunnen worden.

Hoe verloopt het verder?

Verder verloopt dit net zoals een ander omgevingsdossier. Surf naar onze pagina voor meer info.

Wat bij dreigend gevaar?

Dan kan je een burgemeestersbesluit aanvragen bij de milieudienst voor een snellere kap. In deze aanvraag moet je verduidelijken waarom de boom een dreigend gevaar vormt. Als er geen dreigend gevaar is, kan deze aanvraag afgewezen worden en moet je alsnog een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat bij bomen die op natuurlijke wijze zijn omgevallen?

Je kan best contact opnemen met de milieudienst per mail met toelichting en een bijgevoegde foto. Op deze manier is de dienst op de hoogte en kan er geen verwarring ontstaan over een illegale kap.

Wat bij bomen die deel uitmaken van een bos?

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de website van Agentschap voor Natuur en Bos voor alle info over bomen in een bos.

Meer info?

Milieudienst

02 658 28 71

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren