Omgevingsvergunning

De vroegere stedenbouwkundige vergunning (om te bouwen en verbouwen), de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning (voor het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen of activiteiten) werden vanaf 1 januari 2018 vervangen door de geïntegreerde omgevingsvergunning, die via elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse Overheid bij de gemeente kan aangevraagd worden.

De omgevingsvergunning

Om een woning of een andere constructie te bouwen, te renoveren, uit te breiden of af te breken, om een terrein op te hogen of te nivelleren, lichtreclame of een publiciteitsbord te plaatsen, bomen te vellen, voor het uitbaten van een garage, schrijnwerkerij of manege, … heb je een omgevingsvergunning nodig. Zonder vergunning mogen deze werken niet uitgevoerd worden. Informeer je vooraf bij de dienst Omgeving!
Of je al dan niet een omgevingvergunning dient aan te vragen, hangt ook af van de plaats op het terrein waar de constructie komt. Op de schets hieronder wordt duidelijk gemaakt wat met voortuin, zijtuin of achtertuin precies bedoeld wordt. Stedenbouwkundige handelingen in de voortuin zijn steeds vergunningsplichtig.

Plan voortuin zijtuin achtertuin

Door de omgevingsvergunning worden de impact op het gebruik van de ruimte en de gevolgen voor het milieu in één aanvraagdossier onderzocht en vergund of geweigerd. Naargelang het onderwerp kan dit dossier louter milieukundige zaken of enkel stedenbouwkundige werken bevatten.

Er zijn twee vergunningsprocedures: een ‘gewone’ en een ‘vereenvoudigde’. Bij een gewone procedure wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, bij een vereenvoudigde procedure is dat niet het geval.

De omgevingsvergunning wordt in principe afgeleverd door het schepencollege, tenzij de aanvraag een afweging door een provinciale of gewestelijke overheid vereist.

Hoe aanvragen?

De omgevingsvergunning dient elektronisch aangevraagd worden. Je surft naar www.omgevingsloketvlaanderen.be, met je elektronische identiteitskaart en pincode. Met behulp van een eID-kaartlezer of een token kan je de klok rond een aanvraagdossier samenstellen en indienen.

Het behandelingsproces verloopt volledig digitaal. Ook de beslissing wordt digitaal afgeleverd via het Omgevingsloket. Je wordt hiervan per mail verwittigd. Klik hier voor de schematische voorstelling van het verloop van een doorsnee aanvraag. Afwijkingen hierop kunnen wel mogelijk zijn.

Je kan met dit systeem een dossier indienen en opvolgen van waar je wil en wanneer je wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Je hoeft slechts één keer de gevraagde informatie in te brengen en deze wordt in een centrale bron bewaard. Daardoor moet je geen informatie aanleveren die al bij de overheid beschikbaar is. Ook kopieën maken van je dossier hoeft niet meer.

Personen die niet op internet aangesloten zijn, kunnen een afspraak maken met de dienst Omgevig om samen de aanvraag via het elektronisch omgevingsloket in te dienen. Hiervoor wordt op de factuur een meerkost van 100 euro aangerekend.

Handige tip:

Check steeds het normenboek voor het indienen van een dossier. Zo ben je zeker dat je het dossier volledig en correct indient! (https://omgevingsloket.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling) 

Weet je niet direct hoe je een bepaalde actie in het omgevingsloket moet doen? Check de handige instructiefilmpjes: https://omgevingsloket.be/instructiefilms-voor-aanvrager

Hoe betalen?

Op de afgifte van een omgevingsvergunning heft de gemeente een belasting. Je ontvangt hiervoor een factuur van de gemeente. Betalen kan per overschrijving.

Openbare onderzoeken en beslissingen

Klik hier voor de openbare onderzoeken en de bekendmakingen in verband met omgevingsvergunningen.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren