Afschrift van een overlijdensakte

Wat?

Een overlijdensakte is een akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van de aangifte van het overlijden van een persoon. Een afschrift van de overlijdensakte is een kopie van die akte. Je kan dat voor sommige formaliteiten nodig hebben. Voor oude akten van voor 1900, moet je in het archief van de Koninklijke Heemkundige Kring zijn.

Wie mag het aanvragen?

  • Akten ouder dan 50 jaar: iedereen.
  • Akten tot 50 jaar oud: jijzelf, bloedverwanten in opgaande of dalende lijn, je echtgeno(o)te of overlevende echtgeno(o)te, erfgenamen, je wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd, ...).

Voorwaarden

  • De betrokken persoon is in Hoeilaart overleden of minder dan 50 jaar geleden in een andere gemeente overleden.
  • Is de betrokken persoon niet in Hoeilaart overleden en meer dan 50 jaar geleden overleden, dan moet je je aanvraag richten tot de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

Hoe aanvragen? Hoe bekomen?

  • Aan het loket van de dienst Burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het afschrift onmiddellijk.
  • Schriftelijk of per mail  t.a.v. de dienst Burgerzaken. Vermeld je rijksregisternummer. Het afschrift wordt met de post opgestuurd.
  • Hier online.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Extra

  • Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om een overlijdensakte te verkrijgen: notarissen, advocaten, andere openbare besturen of diensten, ... kunnen een overlijdensakte aanvragen. Zij doen dit schriftelijk, via mail of online met vermelding van de reden.
  • Let wel: een overlijdensakte is niet voldoende om een bankrekening te deblokkeren bij een overlijden. Daarvoor heb je een attest van erfopvolging nodig, te verkrijgen in het Registratiekantoor.
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren