Romeins votiefaltaar

Votiefsteen

Geplaatst in: 2003
Ontworpen door: Luc Cauwenberghs, beeldhouwer uit Tervuren (°1953)
Locatie: Jan van Ruusbroecpark

Dit beeld verwijst naar de Romeinse aanwezigheid in Hoeilaart. Het bevat een kopie van de votiefsteen uit de Romeins-Keltische periode, die in 1870 bij de afbraak van de oude Sint-Clemenskerk gevonden werd. De originele votiefsteen bevindt zich nu in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark) in Brussel.

Uit de tekst op de steen (*) kan afgeleid worden dat hij opgericht werd door een zekere Caius Appianius Paternus, waarschijnlijk een Germaan die diende in het Romeinse leger en na zijn krijgsdienst mocht beschikken over een 'domein', hier in het Zoniënwoud. 

(*) Volgende inscriptie staat op de steen te lezen: MATRONIS / CANTRUSTEI HIABUS / C. APPIANIUS PAT(ER)N / US PRO SE (ET) SUIS L(IBENS) M(ERITO). Het komt erop neer dat Caius Appianius Paternus dit altaar vrijwillig en terecht, voor hem en de zijnen, toewijdde aan de Matronae Cantrusteihiae.

Meer info vind je op de website van de Koninklijke Heemkunduige Kring 'Het Glazen Dorp' vzw.