Premies en subsidies jeugd

Financiële ondersteuning voor ervaringsreizen door jongeren

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros) ondersteunt jongeren die voor minimum 4 weken stage of onbetaald vrijwilligerswerk gaan doen in een ontwikkelingsland

Stuntsubsidie voor projecten gericht op de jeugd

Een groep jongeren of een vereniging die in Hoeilaart een project op poten zet dat zich specifiek richt tot kinderen en/of jongeren, kan van de gemeente een financieel duwtje in de rug krijgen

Subsidie voor kadervorming

De gemeente betaalt 80 % terug van het deelnamegeld dat jongeren betalen om kadervorming te volgen

Korting voor jeugdactiviteiten

Sommige gezinnen kunnen korting krijgen op de inschrijvingstarieven van de gemeentelijke vakantie-initiatieven, van de naschoolse activiteiten (NSA), van jeugd- en sportkampen en lidgelden van erkende verenigingen