Premie voor de restauratie of de nieuwbouw van een druivenserre

Wat?

Met deze premie wil de gemeente het restaureren of bouwen van authentieke druivenserres aanmoedigen, om zo belangrijk Hoeilaarts erfgoed in stand houden.

Belangrijkste voorwaarden

  • De serre moet gelegen zijn op het grondgebied van Hoeilaart.
  • De serre dient minstens één gebint met druivelaars te hebben. Minstens de helft van de serreoppervlakte moet gebruikt worden voor groenten en/of fruit. Zo niet, dienen minstens twee druivelaars aangeplant te worden.
  • Minstens 75 % van de oppervlakte van de serre dient onverhard te zijn.
  • Bij de restauratie moet je ten minste het glas verwijderen, de ijzers afschuren en schilderen, het glas afwassen en de ruiten weer aanbrengen met mastiek of stopverf.

Alle voorwaarden vind je in het premiereglement.

Bedrag

  • Wanneer je de werken laat uitvoeren door een sociaal tewerkstellingsproject, is de premie gelijk aan de helft van de kosten, met een plafond van 3500 euro, inclusief btw.
  • Wanneer de werken uitgevoerd worden in eigen beheer, is de premie gelijk aan de helft van de kosten, met een plafond van 1500 euro, inclusief btw.

Zowel materiaal- als loonkosten tellen mee. De premie wordt slechts één keer per locatie en per serre uitbetaald.

Hoe aanvragen?

  • De aanvraag moet voor het begin van de werken ingediend worden bij de milieudienst. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. Vergeet de gevraagde documenten niet bij te voegen.
  • Nadat je het schriftelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen hebt ontvangen en nadat de milieuambtenaar een plaatsbezoek heeft gebracht, kan je de werken starten.
  • De milieuambtenaar brengt na de werken een tweede plaatsbezoek om de uitgevoerde restauratie te controleren.
  • Pas daarna, en na akkoord van het college, wordt de premie uitbetaald.

Meer info?

Milieudienst

02 658 28 75

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren