Paaltjes op het voetpad

Wat?

Om paaltjes (‘amsterdammertjes’) of andere voorwerpen op het voetpad te plaatsen, heb je de schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. Dat staat zo in het politiereglement dat hiermee de veiligheid van de voetgangers en de vrije doorgang wil waarborgen.

De eventuele voorwaarden die in de toelating worden opgelegd en die de gemeente in overleg met de politie bepaalt, moeten strikt nageleefd worden.

Hoe aanvragen?

  • Dien een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag in bij de technische dienst.
  • In overleg met de politie wordt de situatie ter plaatse bekeken en worden de voorwaarden besproken.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing.
  • De technische dienst brengt je schriftelijk op de hoogte van de weigering of toelating. In geval van toelating worden ook de vereisten geformuleerd waaraan de plaatsing moet voldoen.
  • Hou de schriftelijke toelating bij voor eventuele controle achteraf door de technische dienst of de politie.

Wie betaalt?

  • Wanneer de veiligheid van de voetgangers en/of fietsers zulks duidelijk vereisen, kunnen de paaltjes op kosten van het gemeentebestuur geplaatst worden.
  • In andere gevallen, wanneer de aanvrager toelating krijgt, dient het plaatsen op zijn kosten te gebeuren.
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren