Orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, kunnen jouw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om hun levens te redden. Denk daar nu al over na en registreer je als donor.

Iedereen donor. Hoezo?

Voor de wet is iedereen die in het Belgische bevolkingsregister is ingeschreven (of sinds meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister), automatisch een potentiële donor, tenzij je dat uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven of je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich bij je overlijden tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat je wil gerespecteerd wordt, kan je een wilsverklaring laten registreren: de 'Wilsverklaring betreffende het wegnemen van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden'.

  • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
  • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
  • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Wilsverklaring

In de 'Wilsverklaring betreffende het wegnemen van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden' staan vier beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kan geven, waar je je kan tegen verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kan intrekken:

  1. donatie van organen voor transplantatie;
  2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie;
  3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek. Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als je lichaam afstaan aan de wetenschap.

Procedure

De wilsverklaring registreren kan op drie manieren:

  • Je kan je wilsverklaring online invullen en registreren op www.mijngezondheid.be. Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.
  • Je kan je laten registreren via je huisarts.
  • Je kan de wilsverklaring invullen en afgeven bij de dienst Burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee.

De FOD Volksgezondheid verzamelt alle verklaringen in een databank. Deze databank wordt (uitsluitend) door een geneesheer geraadpleegd bij je overlijden als een van je organen in aanmerking komt voor transplantatie.

Hoeveel kost het?

Gratis.

LEIFkaart

Bij LEIF (LevensEinde InformatieForum) kan je een LEIFkaart aanvragen die je in jouw portefeuille kan bewaren en waarop deze en andere wettelijke wilsverklaringen opgelijst zijn.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsurenAfspraak Burgerzaken