Nog tijd zat ... voor alcohol

Organisatoren kunnen bij de gemeente materiaal ontlenen waarmee ze - onder het motto ‘Nog tijd zat … voor alcohol' - op hun fuiven en evenementen de feestvierders kunnen sensibiliseren om met mate met alcohol om te gaan en de wetgeving over het gebruik van alcohol strikt te respecteren.

De campagne is een initiatief van de jeugdraad en werd in 2023 in een nieuw jasje gestoken. Met de toevoeging van de slogan 'Stukke van neen!' wordt de focus uitgebreid en wenst de jeugdraad ook op druggebruik te sensibiliseren. Het kleurrijke nieuwe ontwerp moet ervoor zorgen dat het promomateriaal opvalt op evenementen en de doelgroep (jongeren) aanspreken.

Wat?
Staande banners, voortogen met logo en info over de campagne ‘Nog tijd zat’, hangende banners (nieuwe campagne), polsbandjes voor 18+ en 16- en affiches (nieuwe campagne).
Voor wie?
Voor alle organisatoren van openbare evenementen in Hoeilaart.
Hoeveel kost het?
Gratis.
Hoe aanvragen?
Aanvragen kan met het online formulier om gemeentelijk materiaal te ontlenen.
Ook het gemeentelijk reglement terzake kan je hier raadplegen.

De wetgeving

 • De wet bepaalt dat het verboden is om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Wie jonger is dan 16 mag dus geen pintjes drinken en ook geen sterkedrank, niet op café, niet op fuiven, nergens. Maar ook in supermarkten, (nacht)winkels of aan de drankautomaat mogen zij geen alcohol kopen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5 %.
 • Sterkedrank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen. Jongeren tussen 16 en 18 jaar mogen dus alcohol drinken, met uitzondering van sterke drank (zoals jenever, alcoholpops, wodka ...). Sterke dranken zijn alcoholische dranken met meer dan 1,2 vol. % gedistilleerde alcohol en alle dranken (ook niet-gedistilleerde) met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol. % (whisky, cognac, mixdranken met gedistilleerde drank, …).
 • Aan elke persoon die alcoholhoudende en sterkedrank wil kopen, mag gevraagd worden zijn/haar leeftijd aan te tonen.

De politie is bevoegd om bij overtreding een proces-verbaal op te stellen. In dat geval riskeren organisatoren fikse boetes.

Alcoholbeleid Hoeilaart

Lokaal bestuur Hoeilaart gaat nog een stapje verder. Naast de algemene wetgeving gelden in Hoeilaart ook volgende afspraken.

 • Sterkedrank is verboden op openbare evenementen.
 • Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden. Alle organisatoren kunnen eenmaal per jaar toelating krijgen om toch sterke drank te schenken.
 • Op het Druivenfestival, de Meifeesten, de kerstmarkt en andere evenementen waar meerdere groepen, individuen of verenigingen gelijktijdig drank aanbieden, worden geen uitzonderingen toegelaten.

Waarom deze regels en afspraken?

Verschillende gezondheidsargumenten pleiten ervoor dat men onder de 16 jaar beter geen alcohol drinkt:

 • De hersenen van kinderen en jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die groei en kan leerproblemen en geheugenproblemen veroorzaken, vooral bij regelmatig gebruik.
 • Jongeren zijn tijdens de adolescentie op alle vlak nog in volle ontwikkeling: ze moeten hun eigen identiteit opbouwen, leren omgaan met succes en ontgoocheling, … Te veel alcohol verstoort die ontwikkeling en kan invloed hebben op karakter en gedrag.
 • Het lichaam van kinderen en jongeren is kwetsbaarder en gevoeliger voor de effecten van alcohol. Jongeren wegen minder en hun lever is het niet gewoon om alcohol af te breken. Daardoor voelen ze de effecten van alcohol sterker dan volwassenen en weten ze niet goed waaraan zich te verwachten bij welke hoeveelheid.
 • Jongeren beschikken vaak nog niet over de sociale vaardigheden om probleemsituaties ten gevolge van overmatig alcoholgebruik op te lossen. Ongevallen en riskant seksueel gedrag komen veel meer voor onder invloed van alcohol.
 • Hoe jonger iemand met alcohol drinken begint, hoe groter de kans op een later drankprobleem. 40 % van wie al voor z’n dertiende alcohol drinkt, ontwikkelt later een alcoholprobleem.
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren