Nieuw politiereglement in voege vanaf 1 januari 2023

Op de gemeenteraad van maandag 19 december 2022 werd het nieuwe politiereglement goedgekeurd. Het oude dateerde van 2014 en was toe aan een actualisering.

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een nieuw algemeen zonaal politiereglement (AZP) in Hoeilaart en Overijse. De verschillende reglementen van de twee gemeentes werden samengebracht tot één reglement en geactualiseerd.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

  • Er werd meer structuur aangebracht in het reglement. Zo kreeg elk artikelnummer een titel.
  • Een aantal onderwerpen die in het reglement stonden, werden overgebracht naar de bijlagen (meerbepaald het reglement over de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, het horecareglement HVZ en het evenementenreglement HVZ).
  • De uren voor geluidsoverlast werden uniform gemaakt (van 22 tot 7 uur).
  • De hoofdstukken ‘ingebruikname openbaar domein’, ‘ambulante activiteiten op openbare markten en op het openbaar domein’ en ‘kermisactiviteiten op openbare kermissen’ worden vervangen door gemeentelijke reglementen.

Het nieuwe politiereglement kan je hier raadplegen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje over Hoeilaart