Meldingsplicht

Voor een aantal bouwwerken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval voor:

  • het openbreken van een zij- en/of achtergevel voor het plaatsen van een grote raampartij;
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken;
  • de oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m² per perceel;
  • zorgwonen.

Melden is enkel mogelijk als het project aan een aantal voorwaarden voldoet. Win dus steeds informatie in bij de dienst Omgeving. Zo voorkom je dat je een stedenbouwkundige overtreding begaat.

Let wel: hou ook rekening met de regels rond de medewerking van een architect. Deze regels zijn gelijk voor zowel een melding als voor een vergunning. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatieverslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten).

Procedure

  • De werken moeten gemeld worden via het omgevingsloket.
  • Het dossier wordt aan het college voor aktename voorgelegd. De gemeente heeft hiervoor dertig dagen de tijd.
  • Pas nadat je de bevestiging van deze aktename hebt ontvangen, kan je met de werken beginnen.
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren