Inname van het openbaar domein

Wat?

Wie bij bouwwerken, afbraakwerken, om te laden en te lossen, te verhuizen ... het openbaar domein inneemt, heeft daarvoor een vergunning van de gemeente nodig (politiereglement hoofdstuk III). Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor 'de gemeenschap' (overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, parkeerplaatsen, ...

De gemeente legt in de vergunning ook vast welke maatregelen je moet nemen. Alles wat op de openbare weg geplaatst wordt, moet goed gesignaliseerd zijn en mag de verkeersveiligheid op geen enkel moment in gevaar brengen. Ook om een parkeerplaats vrij te houden voor een verhuiswagen of om te laden/lossen, heb je verkeersborden nodig. De borden moeten door de aanvrager zelf geplaatst worden; de gemeente leent ze uit.
Voor het transport bij bouw- en wegenwerken, dienen aannemers zich te houden aan de afspraken van het Charter Werftransport (zie ook op deze kaart).

Om paaltjes op het voetpad te plaatsen, om een evenement of wijkfeest op het openbaar domein te organiseren, en om braderieën, markten, kermis, circus op het openbaar domein te organiseren moet je eveneens een vergunning aanvragen. Klik door naar de specifieke pagina's.

Hoe aanvragen?

  • De aanvraag moet minimum 7 kalenderdagen voor de geplande aanvang van de werken gebeuren. Dien je aanvraag online in via Geo-IT*.
  • De mobiliteitsdienst wint het advies in van de politie over het plaatsen van signalisatieborden en legt de aanvraag en de voorwaarden aan het college van burgemeester en schepenen voor.
  • Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de vergunning verleend en maakt de financiële dienst de factuur voor de signalisatieborden borden op.  
  • De verkeersborden dienen ten minste 48 uur op voorhand geplaatst te worden. Ga de borden dus uiterlijk 48 uur op voorhand bij de technische dienst (in de kasteelhoeve, niet in de loods) ophalen, met het bewijs van je vergunning.

* Algemene voorwaarden Geo-IT: Privacy | Geo-IT (geoit.be)

Hoeveel kost het?

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren