Afleveren van specifieke inlichtingen, retributie

Wat?

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Voor wie? 

De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt.

Hoe aanvragen?

Aanvragen die verlopen via het VIP (Vastgoedinformatieplatform):

 • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
 • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal

Aanvragen die nog niet via het VIP verlopen:

 • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar omgeving@hoeilaart.be met vermelding van een geldige capakey en adres.

Bedrag?

Voor aanvragen die via het VIP verlopen: Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen, op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). Raadpleeg hier het belastingreglement.

Voor aanvragen die nog niet via het VIP verlopen: Voorlopig blijft het huidige belastingreglement gelden. Je kan dit hier raadplegen.

  Huidige openingsuren
  Vandaag open van 8:15 tot 12:00
  Morgen open van 8:15 tot 12:00
  Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

  Alle openingsuren