Aanleg van een voetpad

Wat?

Als eigenaar moet je ervoor zorgen dat het voetpad voor je eigendom altijd veilig en begaanbaar is. Om die veiligheid te waarborgen en een zekere uniformiteit te bekomen, heeft het gemeentebestuur in een bouwverordening de vereisten vastgelegd waaraan een degelijk voetpad moet voldoen.

Belangrijkste vereisten

  • De voetpaden moeten aangelegd of vernieuwd worden in betonstraatstenen, betontegels of dolomiet.
  • In het dorpscentrum is een voetpad in dolomiet niet toegelaten.
  • Voor zover mogelijk moeten de voetpaden minstens 1,50 m breed zijn.
  • Niemand mag zonder de voorafgaande vergunning van het schepencollege een voetpad aanleggen of vernieuwen.

Download hier de bouwverordening om alle voorwaarden te raadplegen.

Een vergunning aanvragen

De vergunning om een voetpad aan te leggen kan aangevraagd worden via de technische dienst, met het daartoe bestemde aanvraagformulier. In de vergunning legt de gemeente de voorwaarden op waaraan je voetpad moet voldoen.

Verplichting bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw word je in de stedenbouwkundige vergunning verplicht om een voetpad aan te leggen, tenzij er al een voetpad aanwezig is dat conform de bouwverordening werd aangelegd.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren