Natuurloop Zoniënwoud

De Natuurloop Zoniënwoud bestaat uit twee permanent bewegwijzerde looplussen die starten en eindigen aan het Bosmuseum Jan van Ruusbroec (Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart). De groene lus van 6 km en de blauwe lus van 11,7 km worden gevormd door prachtige paden in het Zoniënwoud. Deze voor maar liefst 99 procent onverharde paden loodsen de joggers door de groene long van Brussel. Klik hier om het kaartje te downloaden.

Met de Natuurlopen heeft het Agentschap voor Natuur en Bos, in nauwe samenwerking met Sport Vlaanderen en de betrokken gemeenten, in Vlaanderen een aantal uniform bewegwijzerde omlopen gecreëerd die in unieke natuur- en bosgebieden liggen. Ze zorgen voor een optimale (natuur)beleving en leveren het bewijs dat topnatuur en sport perfect combineerbaar zijn.