Wijkcheques: subsidie voor wijkfeesten

Mensen hebben vaak een klein duwtje in de rug nodig om naar buiten te komen, hun buren te leren kennen en/of samen te feesten. Met een subsidie voor wijkfeesten wil het lokaal bestuur dat duwtje geven. Zo houden we samen Hoeilaart leefbaar.

Voor wie?

Voor straat-, buurt- en wijkcomités, bewonersgroepen en verenigingen die een straat-, buurt- of wijkfeest willen organiseren met de bedoeling het sociaal contact tussen de bewoners te bevorderen. Om een idee te hebben van het aantal bewoners in je straat/buurt/wijk, kan je de stratenlijst raadplegen.

Voorwaarden?

  • De activiteit moet plaatsvinden in je straat/buurt/wijk en moet openstaan voor de bewoners van minstens 15 woningen.
  • De samenwerking met lokaal bestuur Hoeilaart moet in alle promotie vermeld worden.
  • Alle promotie en communicatie gebeurt in het Nederlands.
  • De toegang tot het feest moet gratis zijn. Uitzonderingen op dit principe dien je te motiveren.
  • Het feest mag niet samenvallen met grote gemeentelijke activiteiten (Meifeesten, Druivenfestival, 11 juliviering ...).

Bedrag?

De basissubsidie bedraagt 100 euro. Dat bedrag wordt verhoogd tot 150 euro indien er meer dan 150 deelnemers worden aangeschreven, en tot 250 euro indien er meer dan 250 deelnemers worden uitgenodigd.
Het subsidiebedrag wordt uitbetaald in aankoopcheques van 25 euro. Deze 'wijkcheques' moeten gebruikt worden bij de plaatselijke middenstand. Als de activiteit niet plaatsvindt, moet je de aankoopcheques terug inleveren bij het lokaal bestuur. Elk straat-, buurt- of wijkcomité, elke bewonersgroep of vereniging kan 1 keer per jaar wijkcheques voor een wijkfeest aanvragen.

Hoe aanvragen?

  • Klik hier voor het online aanvraagformulier.
  • Dien het formulier in bij de dienst Vrije tijd.
  • De dienst Vrije tijd legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Na goedkeuring door het college, neemt de dienst Vrije tijd contact op en kan je de toegewezen 'wijkcheques' gaan afhalen.

Klik hier voor het volledige reglement Wijkfeesten.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren