Wijk-werken

Logo wijk-werken Haviland

In 2018 startte in Vlaanderen het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem. 26 gemeenten in Halle-Vilvoorde werken hiervoor samen. Haviland Intercommunale is de wijk-werkorganisator.

Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw’s als gemeenten en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aankopen van 7,45 euro.

De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, dierenoppas, ruimen van bladeren en sneeuw, hulp bij middagtoezicht, logistieke hulp bij evenementen en kleine herstellings- en onderhoudswerken. De volledige lijst vind je op de website van de VDAB.

In Hoeilaart is Geert De Smedt de bemiddelaar wijk-werken. Een afspraak maken is verplicht en kan via 0491 35 31 77 engeert.desmedt1@vdab.be.

Meer info? Katrien Meersseman, Coöcdinator sociale tewerkstelling Haviland, katrien.meersseman@haviland.be, 0477 87 42 26