Wijk in de Kijker

De Hoeilanders organiseren regelmatig wijkfeesten. Daar kunnen ze van de gemeente 'wijkcheques' voor krijgen.
Maar er is meer. Elk jaar zet de gemeente ook een ‘wijk in de kijker’. Het wijkfeest blijft dan niet beperkt tot de wijk, maar alle Hoeilanders worden erbij betrokken. Met extra steun van de gemeente kan de wijk zich aan heel Hoeilaart ‘tonen’. Dat kan bijvoorbeeld door een tentoonstelling over de wijk vroeger en nu, een createntoonstelling met werk van buurtbewoners, een zoektocht door de wijk, een optreden … Ook het GC Felix Sohie kan bij het wijkfeest betrokken worden: zo wordt de wijk naar het dorpscentrum gebracht.

Wil jij jouw wijk in de kijker zetten?

Voorwaarden om in aanmerking te komen?

  • De activiteit moet zich richten tot de hele Hoeilaartse bevolking. Alle Hoeilanders moeten uitgenodigd worden. Hiervoor dienen minstens de communicatiekanalen van het lokaal bestuur ingeschakeld te worden (Hier Hoeilaart, nieuwsbericht, e-zine, app, Facebook, lichtkrant ...).
  • De samenwerking met lokaal bestuur Hoeilaart moet in alle promotie vermeld worden.
  • Alle promotie en communicatie gebeurt in het Nederlands.
  • De toegang tot het feest moet gratis zijn. Uitzonderingen op dit principe dien je te motiveren.
  • Het programma moet minstens een socio-culturele, cultuurparticipatieve of educatieve inhoud hebben en een integratiebevorderend karakter.
  • Het feest mag niet samenvallen met grote gemeentelijke activiteiten (Meifeesten, Druivenfestival, 11 juliviering ...).

Hoe aanvragen?

  • Breng zo vlug mogelijk, per telefoon of per mail, de dienst Vrije Tijd op de hoogte van de intentie om deel te nemen aan Wijk in de Kijker. Je wijk kan hoogstens om de 5 jaar een aanvraag tot ondersteuning indienen.
  • De coördinator Cultuur en Gemeenschapsvorming legt je uit hoe je het aanvraagdossier dient samen te stellen. Hou er rekening mee dat het dossier minstens 3 maanden vooraf ingediend moet worden.
  • Het college van burgemeester en schepenen bespreekt het dossier. De coördinator brengt je zo snel mogelijk op de hoogte van de beslissing.

Bedrag?

Het college bepaalt het bedrag op basis van het ingediende dossier en geraamde budget. De subsidie bedraagt maximaal 4000 euro.

Klik hier voor het volledige reglement Wijkfeesten.

Deze wijken stonden al in de kijker:

Tentrappen (2004), 't Lindeke (2005), 't Roth (2006), Molenberg (2007), Terdelle (2009), Sloesveld (2011), Regenboog-Terveld (2012), 't Lindeke-Tuinendaal-Den Travoo (2014), Het Blocxveldt (2016), Pittoresque (2016), Bakenbos (2010, 2013, 2017), Molenweem (2008 en 2018), Molenberg (2019).

Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren