Werking systeem bekendmakingen

De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen en de verordeningen, moeten blijken uit de aantekening in een register dat bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

Het register moet bestaan uit een of meerdere systemen waaruit de volgende elementen blijken:

 1. de unieke identificatie van het document dat wordt bekendgemaakt;
 2. de datum waarop het document op de webtoepassing van de gemeente is geplaatst.

Het systeem of de systemen moeten zo zijn opgezet dat onmerkbare wijziging van de gepubliceerde en gelogde gegevens redelijkerwijs kan worden uitgesloten.

Hoe werkt het systeem bij lokaal bestuur Hoeilaart?

Het lokaal bestuur werkt via de module Toezicht in de toepassing Loket voor lokale besturen. Deze module laat besturen toe om stukken over te maken aan het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van de meldingsplicht. De module is deel van het project LBLOD.

Door een nieuwe melding in de module, het invullen van bepaalde velden en het toevoegen van bijlagen, versturen we digitaal de stukken naar het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Per te melden stuk moet in de module een unieke melding gemaakt worden. Afhankelijk van het type dossier je kiest, krijgt je andere velden om in te vullen.

De volgende velden zijn verplicht:

 • Type dossier
 • Welk beslissingsorgaan nam het besluit?
 • Datum zitting/besluit
 • Datum publicatie op webtoepassing van de gemeente
 • Soort Belasting (staat niet in elk formulier)
 • Naam betreffend bedrijf/bestuur (staat niet in elk formulier)
 • Datum besluit betreffend bedrijf/bestuur (staat niet in elk formulier)
 • Rapportjaar (staat niet in elk formulier)
 • URL of bijlage

Een verstuurd dossier kan enkel bekeken worden. Je kan de bijlagen downloaden, maar niet aanpassen of verwijderen. Als je een fout hebt gemaakt, moet je een nieuwe melding maken en het dossier opnieuw versturen. Het systeem is dus zo opgezet dat een onmerkbare wijziging van de gepubliceerde en gelogde gegevens redelijkerwijs kan worden uitgesloten.

Meer info?

Surf naar https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/loket-voor-lokale-besturen/toezicht.