Vuur en vuurwerk

Vuur maken verboden

(Politiereglement hoofdstuk II - titel 2 - afd. 1 - art. 38)

Het is verboden vuur te maken, zowel in je eigen tuin als in parken, weiden en bossen. Je mag je buurt niet storen met rook, geuren of andere uitwasemingen. Zonder toestemming van de burgemeester mag je ook geen kampvuur (open vuur) maken of een kerstboomverbranding houden.

Wie vuur maakt zonder toestemming, kan een administratieve geldboete krijgen die kan oplopen tot 350 euro.

Vuurwerk en wensballonnen verboden

(Politiereglement hoofdstuk II - titel 2 - afd. 1 - art. 39)

Zowel in je eigen tuin als op publieke plaatsen is het verboden om vuurwerk te maken of wensballonnen op te laten. Vuurwerk is immers geen speelgoed. Een ongeval met vuurwerk is snel gebeurd. Bovendien kunnen dieren en sommige mensen erg schrikken van de knallen. Daarom is vuurwerk maken in Hoeilaart (met uitzondering van het afsluitend vuurwerk van het Druivenfestival), verboden. Ook wensballonnen mogen niet worden opgelaten op Hoeilaarts grondgebied.

Wie toch vuurwerk maakt kan een administratieve geldboete krijgen die kan oplopen tot 350 euro.