Vlaamse Belastingdienst (Vlabel)

Vlaamse Belastingdienst (Vlabel)
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Bel gratis: 1700 elke werkdag (van 9 tot 19 uur) of stuur een e-mail: www.belastingen.vlaanderen.be/contact onroerendevoorheffing.

Website: www.belastingen.vlaanderen.be

Onroerende voorheffing, loket Vlaams-Brabant

Diestsepoort 6 - bus 11
3000 Leuven
Open: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Op donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (en tot 18 uur op afspraak). Voor donderdagavond kan je vooraf een afspraak maken via het gratis nummer 1700 of via het contactformulier op de website.

Registratie en erfbelasting, loket Vlaams-Brabant

Brouwerstraat 3
3000 Leuven
Open: je moet vooraf een afspraak maken via het gratis nummer 1700 of via het contactformulier op de website.

Deze dienst is bevoegd voor het vaststellen, controleren en innen van een aantal successie- en registratierechten:

  • registratierechten op verkopen, hypotheekvestigingen en verdelingen van in het Vlaamse Gewest gelegen onroerende goederen;
  • registratierechten op schenkingen van roerende en onroerende goederen als de schenker zijn fiscale woonplaats heeft in het Vlaamse Gewest;
  • successierecht van mensen die hun laatste fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest hadden;
  • recht van overgang bij overlijden van buitenlanders met onroerende goederen in het Vlaamse Gewest.