Vergunningen voor verenigingen

Gebruik van het openbaar domein voor een sportmanifestatie

Je hebt een vergunning nodig om op openbare plaatsen (straten, pleinen, ...) een sportmanifestatie te organiseren en de nodige signalisatie te plaatsen.

Toelating aanplakzuilen

Om affiches op de aanplakzuilen te mogen aanplakken, heb je de schriftelijke toelating van de burgemeester nodig.

Verbod sterkedrank, toelating uitzondering

In Hoeilaart mag je op openbare evenementen geen sterkedrank schenken; op deze regel kan je eenmaal per jaar een uitzondering vragen.

Vergunning voor muziek op fuiven en feesten

Om muziek (en lawaai) te maken op fuiven en feesten - wat hinderlijk kan zijn voor de omwonenden - moet je een vergunning aanvragen.