Uittreksel uit het strafregister

Wat?

Het uittreksel uit het strafregister geeft een opsomming van je strafrechterlijke veroordelingen. Het uittreksel vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Er zijn 3 verschillende modellen

  • Model 1 - art. 595 van het Wetboek Strafvordering: is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen en gebruiken voor allerlei doeleinden. Afleveringstijd: een tweetal dagen.
  • Model 1 - art. 596.1 van het Wetboek Strafvordering: vraag je aan als je een beroep of activiteit wil uitoefenen waaraan wettelijke voorwaarden verbonden zijn (verzekeringen, financiën, belastingen en accijnzen, transport en reizen, dienstplicht, militie, veiligheid, wapens, milieu, bepaalde commerciële activiteiten, consumentenbescherming, verkiezingen, octrooien). Afleveringstijd: een tweetal dagen.
  • Model 2 - art. 596.2 van het Wetboek Strafvordering: is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren  opvoeding, psycho-medische- en sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Afleveringstijd: een tweetal dagen.

Voorwaarden

Je moet het uittreksel aanvragen in de gemeente waar je woont.

Hoe aanvragen?

  • Vraag het uittreksel persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken: aan het loket, schriftelijk, per e-mail of hier via het online formulier. Vergeet je rijksregisternummer niet te vermelden.
  • Het model van het uittreksel wordt bepaald op basis van de specifieke reden van de aanvraag. Specifieer dus goed waarvoor je het uittreksel nodig hebt.

Hoe afhalen?

  • De dienst Burgerzaken geeft je, op het moment dat je je aanvraag indient, de datum waarop je het document kan afhalen.
  • Haal het uittreksel af bij de dienst Burgerzaken op vertoon van je elektronische identiteitskaart.
  • Als je niet persoonlijk kan komen, geef dan een kopie van je identiteitskaart mee aan een vertegenwoordiger, met een volmacht (een geschreven bewijs waarin je de toestemming geeft om het uittreksel op te halen). De vertegenwoordiger dient ook zijn/haar identiteitskaart mee te brengen.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsurenAfspraak Burgerzaken