Speelstraat

 

Speelstraat in R. Lauwersstraat

Wat?

Een speelstraat is een straat die tijdelijk en tijdens bepaalde uren autoluw gemaakt wordt, om er te kunnen spelen. Het is een begrip uit de wegcode met een eigen juridisch kader. Je kan bij de gemeente een aanvraag indienen om van je straat een speelstraat te mogen maken.

Voorwaarden

 • In de straat geldt een maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur.
 • De straat ligt in een wijk met een overwegend woonkarakter en grenst niet aan een speelterrein of park.
 • De straat heeft geen belangrijk doorgaand verkeer en geen openbaar vervoer.
 • 2/3 of 66 % van de bewoners gaat ermee akkoord.
 • Minstens twee bewoners engageren zich als meter/peter (straatteam) voor de realisatie ervan.
 • Het inrichten van de speelstraat vindt plaats in de paasvakantie of zomervakantie.

Praktisch

 • De straat of een deel van de straat wordt op bepaalde dagen telkens van 13 tot 19 uur afgesloten. Dit kan op aanvraag verlengd worden tot ten laatste 21 uur.
 • Het is mogelijk een speelstraat te organiseren gedurende aaneensluitende periodes van 7 of 14 dagen. Het is ook mogelijk om gedurende een aantal weken op 1 vaste dag per week een speelstraat in te richten.
 • De hele breedte van de openbare weg is voorbehouden aan spelende kinderen.
 • Het afsluiten gebeurt met hekken, waarop het verkeersbord C3 (= verboden te rijden) en een onderbord met vermelding 'speelstraat' en de speeluren worden aangebracht. De gemeente voorziet dranghekken en verkeersborden.
 • Voetgangers hebben voorrang op alle andere weggebruikers. Spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers.
 • Tijdens de 'speeltijd' hebben alleen voertuigen van bewoners, hulpdiensten en fietsers toegang tot de straat.
 • Bestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor de spelende voetgangers. Ze moeten stapvoets rijden, voorrang verlenen aan voetgangers en er zo nodig voor stoppen. Ze mogen de spelende voetgangers nooit in gevaar brengen of hinderen en moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. Fietsers moeten zo nodig afstappen.
 • De gemeente voorziet een verzekering tegen ongevallen voor het straatteam maar is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de speelstraatperiode. De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. 

Hoe aanvragen?

 • Bezorg het ingevulde aanvraagformulier ten laatste een maand op voorhand aan de dienst Vrije Tijd.
 • Zorg ervoor dat ook de verklaring van minimum twee personen die de taak van meter/peter op zich willen nemen, is ingevuld.
 • Voeg bij de aanvraag ook het enquêteformulier waarop 66 % van de straatbewoners zich schriftelijk akkoord verklaart.
 • Een gemeentelijke werkgroep onderzoekt de ingediende aanvraag op organisatorisch en verkeerstechnisch vlak. De werkgroep bestaat uit mensen van de dienst Vrije Tijd, de schepen van Mobiliteit en de politie.
 • De aanvraag en het advies van de werkgroep worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, die een beslissing neemt.

Straatteam

De meters/peters zijn vrijwilligers. Zij zijn de contactpersonen met het gemeentebestuur en de spilfiguren in de straat zelf. Zij hebben een aantal plichten, die vastgelegd worden in een afsprakennota met de gemeente. Zij zorgen dagelijks voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken en organiseren het toezicht tijdens de speelstraaturen. Vooral in het begin zullen zij een oogje in het zeil moeten houden en toezien of alles goed verloopt.
De meters/peters worden door de gemeente verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Je kan het volledige reglement hier downloaden.

Extra

De gemeente leent ook speelkoffers en ander mogelijk interessant materiaal uit. Meer info daarover vind je hier.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren