Sluikstorten, boete en belasting

Reglement betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (Interrand, hoofdstuk 6, p. 15)

Het achterlaten van afval op niet-reglementaire tijdstippen of plaatsen, of het aanbieden van afval in niet-reglementaire recipiënten wordt beschouwd als ‘sluikstorten’. Dat is verboden en wordt streng beboet. Indien de overtreder niet op heterdaad wordt herkend, kan deze wel geïdentificeerd worden aan de hand van briefomslagen, poststukken, …

Belasting

De gemeente heft een belasting op sluikstorten. Dit om de kosten terug te vorderen die gepaard gaan met het opruimen, afvoeren en verwerken van het gesluikstorte afval.

De kosten kunnen teruggevorderd worden van:

 • diegene die sluikstort of de voor hem burgerlijk aansprakelijke rechtspersoon, werkgever, ouder of voogd, bewaarder, ...;
 • de bestuurder van het voertuig waarmee het gesluikstort afval werd vervoerd of door de houder van de nummerplaat van dat voertuig;
 • de bewoner, huurder of eigenaar van het gebouw of van het perceel waar het afval werd gesluikstort.

Bedrag

 • Administratiekosten: 150 euro
 • Opruimkosten volgens volume:
  - Van 0 tot 10 liter: 100 euro
  - Van 11 tot 250 liter: 200 euro
  - Van 251 tot 1000 liter (1m³): 300 euro
  - Vanaf 1001 liter: 300 euro, vermeerderd met 100 euro per bijkomende, begonnen m³
 • Verwerkingskosten: 300 euro vanaf volumes 251 liter
 • Opruimen van gevaarlijk afval: aan te rekenen volgens de reële kosten

Je kan het belastingreglement hier downloaden en raadplegen.

Meer info?

Milieudienst

02 658 28 75

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren