Rijbewijs aanvragen

Wat?

Om een motorvoertuig te mogen besturen op de openbare weg moet je minstens 18 jaar oud zijn en moet je over het juiste rijbewijs beschikken.

Sinds 2013 gebruiken alle Europese lidstaten een uniform Europees rijbewijs. Heb je nog een oud model, dan kan je bij de dienst Burgerzaken een nieuw Europees rijbewijs aanvragen. Voor landen waar ons Europees rijbewijs niet erkend is, moet je een internationaal rijbewijs aanvragen.

De rijbewijzen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, waarin specifieke eisen worden gesteld op vlak van leeftijd, opleiding, … Naargelang het soort motorvoertuig dat je wilt besturen, moet je over een rijbewijs van een bepaalde categorie beschikken.

Meer info: www.belgium.be/nl/mobilieit/rijbewijs

Voorwaarden?

Je kan je rijbewijs aanvragen bij de dienst Burgerzaken van Hoeilaart, op voorwaarde dat:

 • je ingeschreven bent in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Hoeilaart;
 • je beschikt over een in België afgegeven geldig identiteitsdocument;
 • je met succes het theoretische en praktische rijexamen afgelegd hebt.

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag dient persoonlijk te gebeuren. Je dient het rijbewijs bij aanvraag te betalen.
 • Na vijf werkdagen kan je het rijbewijs afhalen, ook dat dient persoonlijk te gebeuren.
 • Opgelet: als je het rijbewijs niet ophaalt binnen de 90 dagen na de aanvraag, wordt het vernietigd en moet je een nieuw rijbewijs aanvragen!

Wat moet je meebrengen?

 • Bij een eerste rijbewijs: het bewijs van het afgelegde praktisch examen.
 • 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond, enkel wanneer je een andere foto wilt dan op je identiteitskaart. Het is ook mogelijk om ter plaatse, in de pasfotocabine van de dienst Burgerzaken, pasfoto's te maken.
 • In voorkomend geval: een rijgeschiktheidsattest groep 1 (bij een medische indicatie: ziekte of ongeval).
 • In voorkomend geval: een rijgeschiktheidsattest groep 2 (voor buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs, voor bezoldigd vervoer).
 • In voorkomend geval: bewijs van afgelegde herstelexamens.
 • In voorkomend geval: bewijs diefstal afgehaald bij de politie.
 • In voorkomend geval: bij verlies maakt de dienst Burgerzaken een attest van verlies op.
 • Eventueel een bewijs van basiskwalificatie/vakbekwaamheid (voor C-categorieën en D-categorieën vereist voor professioneel vervoer).
 • Wanneer je je oud rijbewijs wil omwisselen voor een nieuw elektronisch model, moet je het oude rijbewijs inleveren wanneer je het nieuwe afhaalt.

Het rijbewijs wordt niet in de gemeente maar gecentraliseerd aangemaakt, op basis van de elektronische identiteitskaart. De foto en de handtekening worden automatisch opgehaald uit de databank. Je hoeft dus geen nieuwe pasfoto te voorzien, tenzij je een andere pasfoto dan die van je eID wilt gebruiken. Ook de handtekening kan vernieuwd worden indien deze niet meer dezelfde is.

Hoeveel kost het?

25 euro.
Pasfoto's ter plaatse: 6 euro.
Op de dienst Burgerzaken kan je betalen met je bancontactkaart.
Als je al een rijbewijs hebt gehad op basis van een rijgeschiktheidsattest groep 1 en in geval van vernieuwing om medische redenen, is het rijbewijs gratis.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsurenAfspraak Burgerzaken