OCMW-kinderdagverblijf 't Druifje

“Het kinderdagverblijf 't Druifje biedt elk kind een ondersteunende omgeving, om te ontdekken en te beleven op eigen ritme."

Het OCMW-kinderdagverblijf 't Druifje bevindt zich op de zorgsite Den Dumberg in de Groenendaalsesteenweg. Het is vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin en staat open voor de dagopvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het voorziet in kwaliteitsvolle kinderopvang en dat is ook te merken aan de vele aanvragen. Daarom wordt er gewerkt met een digitaal aanmeldpunt.

Pedagogische visie
Groepsopvang op maat
Maaltijden
Hoe inschrijven?
Het opnamebeleid (voorrangsregels)
Hoeveel kost het?
Jaarlijkse sluitingsdagen
Einddatum contract

Pedagogische visie

In de pedagogische visie van kinderdagverblijf 't Druifje staat ervaringsgericht werken met oog voor de talenten van elk kind centraal. Er wordt gewerkt rond de volgende ervaringsgebieden: ‘het verkennen van de wereld’, ‘communicatie en expressie’, ‘ik en de ander’ en ‘lichaam en beweging’.

Een vast team van gemotiveerde en opgeleide begeleiders staat elke dag klaar om de kinderen in een stimulerende omgeving op te vangen en hen ontwikkelingskansen te bieden tijdens zowel vrij als begeleid spel.

Kinderen kunnen op eigen tempo op ontdekking door een rijk en gevarieerd aanbod aan materiaal en activiteiten binnen en buiten. De peuters maken ook al eens een wandeling naar het woonzorgcentrum om te zwaaien naar de bewoners. Zo komen de verschillende generaties op de site met elkaar in contact.

Goede opvang is opvang waar kinderen zich goed in hun vel voelen. Om het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind individueel te observeren en te stimuleren wordt er gebruik gemaakt van het ZIKO-VO instrument. Aan de hand van dit portret wordt er met de ouders gecommuniceerd over hoe hun kind zich voelt in de opvang.

Samen met de kinderbegeleiders en de pedagogisch ondersteuner wordt continu gewerkt aan een sterk pedagogisch beleid aan de hand van onder meer de volgende thema’s: emotionele ondersteuning, stimulerende begeleiding, taal, spel, communicatie ouders en diversiteit.

Er wordt op een ecologisch verantwoorde manier gewerkt via het gebruik van recycleerbare wegwerpluiers.

Het maximaal creëren van continuïteit in zorg is erg belangrijk in kinderdagverblijf 't Druifje. De begeleiders zorgen voor een gezellige sfeer die bijdraagt tot een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

De werking wordt ook systematisch geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van zelfevaluatie-instrumenten (zoals de Memo-Q) en door middel van de tevredenheidsenquêtes die digitaal naar de ouders worden verstuurd. De werking wordt beschreven in een kwaliteitshandboek dat continu wordt bijgewerkt en kan geraadpleegd worden.

Groepsopvang op maat van drie leefgroepen

Er worden in het kinderdagverblijf 42 kindjes opgevangen in drie groepen:

  • De klavertjes: babygroep met maximum 14 baby’s van 3 tot ongeveer 16 à 18 maanden en onder begeleiding van vier vaste begeleidsters.
  • De vlindertjes en de zonnetjes: twee peutergroepen met maximum 14 peuters van 16 à 18 maanden tot ongeveer 2 jaar en onder begeleiding van twee vaste begeleidsters. De leefgroepen kunnen ook nog eens gesplitst worden in kleinere groepjes wanneer een extra begeleidster aanwezig is. Deze begeleidster biedt ondersteuning in de beide groepen wanneer nodig.

Maaltijden

De warme middagmaaltijden worden in de keuken van het woonzorgcentrum bereid en vervolgens opgewarmd en afgewerkt door een medewerker in het kinderdagverblijf. De vieruurtjes worden in het kinderdagverblijf bereid door de kokkin.

De samenstelling van het menu en de bereiding ervan gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke en pedagogisch ondersteuner. Ze kiezen voor een gezonde en verse voeding zoals door het Agentschap Opgroeien wordt voorgeschreven.

Hoe inschrijven?

Heb je een opvangplaats nodig voor je kind, schrijf je dan tijdig in (begin van de zwangerschap).
Het Lokaal Loket Kinderopvang van Hoeilaart werkt met een digitaal aanmeldpunt dat alle aanvragen voor kinderopvang in onze gemeente centraliseert. Via dat digitale loket kan je alle opvanginitiatieven in Hoeilaart bereiken. Maak op de website www.kinderopvanginmijnbuurt.be een account aan en selecteer de opvanginitiatieven van je keuze. Deze zullen je vervolgens informeren over hun beschikbare opvangplaatsen.

Neem 'Kinderdagverblijf 't Druifje' in je keuzelijst op, dan kom je automatisch op de wachtlijst van het OCMW-kinderdagverblijf terecht. Je krijgt via e-mail een bevestiging van je aanvraag. Let op: deze bevestiging is geen toezegging van de opvangplaats maar louter een bevestiging van de registratie op de wachtlijst van het kinderdagverblijf.

Enkel indien het kinderdagverblijf een plaatsje kan toewijzen, krijg je een digitaal ‘voorstel’ en word je vrijblijvend uitgenodigd voor een rondleiding. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement werden ondertekend en nadat de afspraken over de individuele dagregeling in onderling akkoord werden vastgelegd in het opvangplan.

Indien het kinderdagverblijf geen plaats kan toewijzen (en je het antwoord ‘geen plaats’ krijgt toegestuurd), zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Je wijzigt via het digitaal loket je keuze en probeert elders een opvangplaats te bekomen.

Het opnamebeleid (voorrangsregels)

Het kinderdagverblijf past de wettelijke voorrangsregels toe en heeft ook enkele eigen voorrangsregels: inwoners uit Hoeilaart en gezinnen die reeds op de lijst gestaan hebben maar nog geen plaats toegewezen kregen, krijgen voorrang. Daarnaast wordt er bij toewijzing ook rekening gehouden met de volgorde van inschrijving op de wachtlijst en met de leeftijd van het kindje bij de samenstelling van de groep.

Het huishoudelijk reglement kan hier geraadpleegd worden. Daarin wordt ook het volledige opname- en voorrangsbeleid beschreven.

Hoeveel kost het?

De bijdrage van de ouders wordt vastgesteld op basis van het gezinsinkomen. Je kan het zelf narekenen via de website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/kostprijs/inkomenstarief

De ouders ontvangen jaarlijks een fiscaal attest, zodat ze de kosten voor kinderopvang kunnen inbrengen voor de vermindering van hun belastbaar inkomen.

Jaarlijkse sluitingen

Het kinderdagverblijf sluit jaarlijks drie weken in juli, tussen Kerstmis en Nieuwjaar en op alle brugdagen.
De gezinnen worden tijdig op de hoogte gebracht van bijkomende sluitingsdagen op vormingsdagen.

Einddatum contract

De einddatum van de opvang wordt standaard vastgelegd op het eerste instapmoment op school nadat het kind 2,5 jaar geworden is. Is je kind op dat moment nog niet klaar voor school, dan kan het in uitzonderlijke gevallen en in samenspraak met de verantwoordelijke en/of pedagogisch ondersteuner langer opgevangen worden.

Groenendaalsesteenweg 30 a
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 657 38 04
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Alle openingsuren