Opwaardering Paardenwater

Het project IJsevallei zal de natuur in het Paardenwater versterken en toegankelijker maken.

Met het landinrichtingsproject IJsevallei wil de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in Hoeilaart en Overijse de open ruimte (her)inrichten met een meerwaarde voor mens en natuur, en wandelverbindingen aanleggen. De werken gingen vorig jaar in Overijse van start. De geplande opwaardering van het natuurgebied Paardenwater begint dit najaar.

Hoe opwaarderen?

  • Om dit ecologisch waardevolle gebied af te schermen, wordt in plaats van een klassieke draadafsluiting een afsluiting met takkenrillen en boomstammen geplaatst.
  • Het bestaande pad tussen de Frans Verbeekstraat en Paardenwater wordt heraangelegd in halfverharding en de brug voor voetgangers en fietsers over de IJse wordt vernieuwd.
  • De E411 doorsnijdt het Paardenwater. De twee bruggen onder de autosnelweg worden zó aangekleed dat dieren zoals dassen, egels en vleermuizen zonder gevaar kunnen passeren. Met zwerfkeien, boomstammen, stobben (boomwortels) en takkenrillen worden faunapassages gecreëerd. Muurschilderingen kleden deze faunapassages mooi aan.

INFO: vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/ruimtevoorderand – ijsevallei@vlm.be

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje over Hoeilaart