Dynamische adviesraden

Open en dynamische platformen die ontmoeting, samenwerking en inspraak mogelijk maken. Dat zijn de adviesraden die Hoeilaart voor ogen heeft. Met die bedoeling doorlopen de raden en het lokaal bestuur een uitvoerig participatietraject.

Open en dynamische platformen die ontmoeting, samenwerking en inspraak mogelijk maken. Dat zijn de adviesraden die Hoeilaart voor ogen heeft. Met die bedoeling doorlopen de raden en het lokaal bestuur een uitvoerig participatietraject.

Sinds het decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 in voege trad, zijn een aantal adviesraden niet langer verplicht. Toch koos Hoeilaart ervoor om alle bestaande adviesraden te behouden en financieel, inhoudelijk en logistiek te blijven ondersteunen.

Aan de raden werd gevraagd om hun samenstelling, statuten, bevoegdheden en afspraken met het bestuur door te lichten en te optimaliseren, om te komen tot een duidelijke rol, een soepele structuur en een dynamische werking gebaseerd op engagement en inspraak. Zo kan de samenwerking, onderling en met het bestuur, nog beter verlopen en kunnen nieuwe participatie-initiatieven ontstaan.

Een aantal adviesraden hebben hun statuten al aangepast en werken voortaan met een vaste Kern die regelmatig samenkomt, en een Open Forum waarop een tweetal keer per jaar alle betrokken en geïnteresseerde Hoeilanders welkom zijn.

Interesse om een Open Forum bij te wonen?

De datums zullen telkens vooraf te vinden zijn op www.hoeilaart.be/vergaderkalender, en wie zich op www.hoeilaart.be/nieuws inschrijft voor de elektronische nieuwsbrief, krijgt systematisch voor alle Open Forums een uitnodiging in zijn mailbox. Ook via andere kanalen zullen de Open Forums van de verschillende raden aangekondigd worden.

Misschien krijg je wel zin om je verder te engageren en toe te treden tot een Kern!

Adviesraden Hoeilaart: Bibraad, Cultuurraad, Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), Jeugdraad, Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), Milieuraad, Mobiliteitsraad, Raad voor Lokale Economie (RLE), Seniorenraad, Sportraad, Interradenoverleg.

Contact en openingsuren
Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 40
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje over Hoeilaart