Aangepaste opstelling in de Kasteelstraat en de J.B. Michielsstraat

De huidige inrichting van de Kasteelstraat en de J.B. Michielsstraat wordt aangepast vanaf 1 september 2023.

In november 2022 werd de huidige proefopstelling in de Kasteelstraat en de J.B. Michielsstraat ingevoerd. Op 14 maart 2023 werd de opstelling op een bewonersvergadering geëvalueerd. De buurbewoners reageerden overwegend positief op het principe van de fietsstraat en de beperkte rijrichtingen. Wel kwamen er een aantal pijnpunten naar boven i.v.m. de veiligheid, de snelheid en de zichtbaarheid van de weggebruikers aan het licht die vragen om een aanpassing van de huidige inrichting.

Aangepaste opstelling

Het nieuwe voorstel, dat positief advies kreeg op de Mobiliteitsraad van 15 juni 2023, bestaat uit onderstaande opstelling:

aangepaste opstelling Kasteelstraat

Met deze aangepaste verkeersinrichting willen we een veilige fietsroute creëren en het sluipverkeer verder aanpakken. De aanpassingen gaan in op 1 september 2023.

De Kasteelstraat wordt behouden als fietsstraat en tussen de Rode Kruisstraat en de J.B. Charlierlaan ingericht als eenrichtingsstraat richting Groenendaal.

 • We vragen aan de autobestuurders om zich rechts, mee met de rijrichting, te parkeren, zodat aankomend fietsverkeer beter zichtbaar is.
 • Kruisend fietsverkeer in het segment J.B. Charlierlaan/J.B. Michielsstraat kan door parkeerorganisatie veiliger verlopen.
 • We vermijden snel inrijdend verkeer vanuit de J.B. Charlierlaan.

In de J.B. Michielsstraat geldt er eenrichting van aan het kruispunt met de Vlaanderveldlaan, richting kruispunt Kasteelstraat.

 • Hierdoor vermijden we het probleem van de voorrangsregel op de Vlaanderveldlaan.
 • Het probleem met het inrijden van bepaalde garages stelt zich niet meer.

De J.B. Michielsstraat wordt eenrichting van aan het kruispunt met de J.B. Charlierlaan, richting kruispunt Kasteelstraat.

 • Wegrijden via de J.B. Charlierlaan kan niet meer, waardoor onveilige situaties vermeden worden.
 • Afslaan richting de J.B. Charlierlaan aan het kruispunt
  J.B. Michielsstraat/Kasteelstraat is niet langer toegestaan, waardoor ook hier de huidige onveilige situatie vermeden wordt.

De J.B. Michielsstraat wordt opgenomen in de fietszone.

 • Hierdoor geldt ook hier een snelheidsbeperking van 30 km/uur. De gemelde hoge snelheden kunnen we zo reduceren.
 • Het inhaalverbod in de fietsstraat zal hier geen ergernis wekken bij de automobilist wegens fietsers in afdaling. Het inhaalverbod zal hier in het algemeen beter gerespecteerd worden.

De Kasteelstraat krijgt voorrang op de J.B. Michielsstraat. De oversteek voor fietsers naar het park krijgt voorrang op het verkeer in de Rode Kruisstraat en de Baron de Man d'Attenrodestraat. Bij de heraanleg van de Kasteelstraat wordt het fietspad er verder aangepast.

Met deze aanpassingen hopen we heel wat pijnpunten van de proefopstelling weg te werken. Bij andere onderzochte scenario’s bleven er meer pijnpunten over. Toch begrijpen we dat ook deze aangepaste situatie nog nadelen zal hebben. We zullen bijvoorbeeld monitoren of het (sluip)verkeer in de Kasteelstraat onder controle blijft.

Contact en openingsuren
Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 72
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Mis geen enkel nieuwtje over Hoeilaart