Lawaaihinder

Politiereglement p. 20-24

Het is verboden, zowel overdag als ’s nachts, lawaai te maken dat hinderlijk kan zijn voor de omgeving.

Elk geluid, tussen 7 uur en 22 uur gemeten in openlucht, waarvan de sterkte meer bedraagt dan 75dB(A) wordt zeker als hinderlijk beschouwd.

Zijn sowieso verboden op een openbare plaats zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester:

  • stem, instrumentale of muzikale uitvoeringen die de openbare rust verstoren;
  • kermisparades en -muziek;
  • geluidvoortbrengende middelen voor verkiezingspropaganda, reclame of het verlenen van een commerciële dienst. In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.

Ook om in feestzalen muziek te maken voor 9 uur en na 23 uur, heb je de schriftelijke toelating van de burgemeester nodig. Op zaterdag, zondag, maandag, op wettelijke feestdagen en de vooravond van wettelijke feestdagen heb je zijn toelating in feestzalen pas nodig vanaf 1 uur 's nachts. De feesten en fuiven moeten eindigen voor 3 uur ’s nachts, tenzij anders toegestaan door de burgemeester.

Voor overtredingen kan je een administratieve boete krijgen die kan oplopen tot 175 euro of 350 euro, naargelang je minderjarig of meerderjarig bent.