Jan van Ruusbroec

Beeld van Jan van Ruusbroec - door Rik van Schil
Beeld van Jan van Ruusbroec - door Rik van Schil

 
Gemaakt door: Rik Van Schil (1931-2020), franciscaner beeldhouwer uit Vaalbeek, medeoprichter van Kunstcentrum Pro Arte Christiana - in 1999 (n.a.v. de viering '125 jaar Sint-Clemenskerk', met als thema 'Hoop op gerechtigheid')
Locatie: het beeldje op de sokkel in het Jan van Ruusbroecpark is een kunstoffen replica van het bronzen beeld dat uit veiligheidsoverwegingen in het gemeentehuis blijft staan.

Dit beeldje is een afbeelding van Jan van Ruusbroec (1293-1381), de eerste prior van de priorij van Groenendaal en een van de grote mystici van het Europese christendom. 

In 1343 ontvluchtte Ruusbroec met twee andere vrome mannen de wereldse drukte van de stad Brussel en vestigde zich in Groenendaal. In 1350 werd deze 'kluis' een augustijnerklooster. Het klooster overleefde de Franse Revolutie niet. 
 
Ruusbroecs ideeën over het streven van de mens naar de vereniging met God hebben het geestelijke denken van heel wat van zijn tijdsgenoten beïnvloed. Een van hen was Geert Groote, grondlegger van de Moderne Devotie, die op zijn beurt de grote humanist Erasmus heeft beïnvloed. 
De vereniging met God kan volgens Ruusbroec enkel bereikt worden in verbondenheid met alle mensen. De liefde tot God moet bij Ruusbroec altijd samengaan met liefde tot de mensen. Het nastreven van gerechtigheid in de wereld ('al het uwe is het mijne') vloeit daar automatisch uit voort. Vanuit deze visie bekritiseerde Ruusbroec in zijn werk regelmatig de heersende mistoestanden in de toenmalige kerk en maatschappij. In die zin is zijn werk ook nu nog, in onze hedendaagse individualistische samenleving, brandend actueel. 
 
Ruusbroec schreef in de volkstaal, het 'Brabantsche Dietsche'. Zijn geschriften behoren tot het mooiste en oudste proza van de Nederlandse literatuur. Nog tijdens zijn leven werden sommige van Ruusbroecs werken vertaald in het Latijn en het Duits. Nu, zeven eeuwen na zijn geboorte, bestaat er nog steeds een internationale belangstelling voor zijn religieuze opvattingen, tot in China toe.