Inspiratienota 2026-2031

Met het oog op de lokale verkiezingen werkte de administratie een inspiratienota uit over de interne en externe noden van gemeente en OCMW Hoeilaart. Deze kan worden gebruikt in de voorbereiding van de nieuwe beleidscyclus 2026-2031.

Een inspiratienota is een richtinggevend document dat aangeeft waar het bestuur in de komende bestuursperiode het best op kan inzetten. Enerzijds ligt de focus per afdeling op een beschrijving van de bestaande dienstverlening, belangrijke accentverschuivingen of trends en de strategische hoofdlijnen of aandachtspunten voor de nieuwe bestuursperiode. Anderzijds worden enkele organisatiebrede uitdagingen benoemd en beschreven. Denk hier bijvoorbeeld aan de strijd om getalenteerd personeel, burgerparticipatie en gemeentefusies. Het geheel vormt een overzicht om te inspireren en richting te geven.

Voor deze nota baseerden we ons op reflectie, cijfermateriaal, aankomende nieuwe wetgeving, eigen kennis, tendensen en de stand van zaken in Hoeilaart.

De volledige inspiratienota kan je hier lezen.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren