Gratis vrijwilligersverzekering

Verenigingen, ook deze met losse medewerkers zoals een occasioneel buurtcomité, kunnen voor hun vrijwilligers bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een gratis verzekering afsluiten.

Wat?

In het Hoeilaartse gemeenschapsleven zijn vele vrijwilligers actief. Organisaties met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een vzw) en feitelijke verenigingen die behoren tot een koepel of federatie (zoals de Scouts, de Gezinsbond, Davidsfonds, ERCHoeilaart, Tennisclub De Jonge Wingerd, ...) zijn verplicht om voor hun vrijwilligers een verzekering af te sluiten voor de ongevallen die ze kunnen veroorzaken. Maar vrijwilligers die actief zijn in een gewone feitelijke vereniging, los van een koepel, zijn persoonlijk aansprakelijk. Om deze mensen te beschermen en te voorkomen dat zij moeten opdraaien voor de financiële gevolgen van hun engagement, biedt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een gratis verzekering aan.

Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Het gaat om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Vanaf 1 april 2019 veranderen de erkenningscriteria, het reglement en de polis van de gratis vrijwilligersverzekering. Alles wordt vanaf dan geregeld via een handig digitaal loket. Organisaties die nog in aanmerking komen, kunnen vanaf 1 april 2019 hun nieuwe erkenningsnummer aanvragen. Ze krijgen na goedkeuring beschikking over 1000 gratis vrijwilligersuren gedurende 12 maanden. Na die periode kunnen ze hun erkenning verlengen.

Wat moeten organisaties doen?

Let op: oude erkenningsnummers zijn niet meer geldig. Organisaties kunnen een nieuwe erkenningsaanvraag doen via www.gratisvrijwilligersverzekering.be. Ze vinden daar alle informatie, kunnen zich registreren en na goedkeuring hun activiteiten beheren op dit platform. Vrijwilligers die zich inzetten bij activiteiten van de gemeente Hoeilaart en/of van de Hoeilaartse adviesraden, worden verzekerd via de gemeente. De gemeente voorziet een verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger' met onder andere rechtsbijstand, en een verzekering 'lichamelijke schade' voor de vrijwilliger.

Wat als de organisatie niet meer in aanmerking komt?

Vanaf 1 april 2019 komen vzw's met betaald personeel niet meer in aanmerking voor de gratis verzekering. Aangezien de vrijwilligers immuun zijn, heeft de organisatie verzekeringsplicht en moet zij zelf een polis afsluiten. We ondersteunen de organisaties daar graag bij met dit online dossier over vrijwilligers verzekeren.

Hoe aanvragen?

Meer info: www.vrijwilligersverzekeren.be of verzekering@vsvw.be

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren