Gratis promo via gemeentelijke kanalen

Organiseer je een publieke activiteit in Hoeilaart? Een voorstelling, lezing, cursus of tentoonstelling? Een evenement, actie, fuif of optreden? Een eet-, drank- of dansfestijn? Dan kan je via de gemeente rekenen op gratis promotie.

Hoe?

Via de UiTdatabank
Voer je activiteit in op de UiTdatabank. Ze wordt na een correcte invoer automatisch gepubliceerd:

(1) Het binnentrekken/publiceren op deze kanalen gebeurt op basis van de locaties 1560 Hoeilaart of GC Felix Sohie.

Wanneer je de deadlines van UiT in Hoeilaart respecteert, kan de communicatiedienst je activiteit vervolgens overnemen in:

Afficheborden en folderstanden in GC Felix Sohie en SJC Koldam
Je brengt zelf affiches en folders binnen.

Wat?

Komen in aanmerking:
voorstellingen, lezingen, cursussen, tentoonstellingen, optredens, evenementen, acties, eet-, drank- en dansfestijnen  … alle publieke activiteiten die zich tot de Hoeilanders richten, van:

 • Hoeilaartse verenigingen en clubs aangesloten bij een gemeentelijke raad en/of erkend door de gemeente;
 • Hoeilaartse adviesraden;
 • Hoeilaartse wijkcomités;
 • Hoeilaartse scholen;
 • Hoeilaartse initiatieven voor het goede doel;
 • partners en samenwerkingsverbanden van gemeente en OCMW Hoeilaart;
 • Hoeilaartse politieke partijen (enkel voor eet-, drank- en dansfestijnen).

Komen niet in aanmerking:

 • Privé-initiatieven (anders dan publieke voor het goede doel);
 • Commerciële publiciteit en reclamesponsoring;
 • Terugkerende sportcompetities;
 • Politieke boodschappen en logo’s, foto’s van politiekers;
 • Aanstootgevende boodschappen (racistisch, pornografisch …);
 • Anderstalige boodschappen.
Huidige openingsuren
Vandaag open van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00
Morgen open van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00
Nieuwe openingsuren sinds 1 mei 2022

Alle openingsuren