Grasmaaien

Het gebruik van grasmaaiers is gereglementeerd. Om de rust van de buurt niet te verstoren, mogen houtzagen, kettingzagen, bosmaaiers, grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven door ontploffings- en elektrische motoren niet gebruikt worden na 22 uur ’s avonds en voor 7 uur ’s morgens. Op zon- en feestdagen is het gebruik van deze toestellen verboden.

Wie zich niet aan deze regels houdt, kan een administratieve boete krijgen die kan oplopen tot 175 euro of 350 euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

In het politiereglement, hoofdstuk IV - afd. 1 - art. 80, lees je meer over hinderlijke activiteiten in het algemeen.