Financiële steun en voorschotten

Wat?

De sociale dienst van het OCMW geeft in sommige gevallen aanvullende financiële steun, tussenkomst in huishuur, dokters-, apothekers- en verblijfskosten in rusthuizen, dringende financiële steun en voorschotten in noodsituaties, steun aan asielzoekers en vreemdelingen, … Aan elke financiële tussenkomt gaat een sociaal onderzoek naar de bestaansmiddelen vooraf. Het OCMW is geen financieringsmaatschappij.

Hoe aanvragen?

  • Maak een afspraak met een medewerker van de sociale dienst.
  • Je leefsituatie (sociaal, financieel, enz.) wordt onderzocht en er wordt een aanvraagdossier opgemaakt.
  • Het bijzonder comité van de sociale dienst beoordeelt maandelijks de aanvragen. Het bijzonder comité bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale dienst en vertegenwoordigers van de OCMW-raad.
  • Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.

Beroepsgeheim

Alle medewerkers van het OCMW hebben beroepsgeheim. Ze mogen met anderen niet spreken over wat ze zien en weten over jou en je gezin. Je kan erop rekenen dat ze jouw privéleven respecteren.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren