Financiële ondersteuning voor inleefreizen door jongeren

Je wil graag vrijwilligerswerk of stage gaan doen in een ontwikkelingsland? Dan kan je, als je tussen 18 en 30 jaar oud bent, via de Hoeilaartse gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) aanspraak maken op financiële ondersteuning.

Voorwaarden

 1. De jongere is een inwoner van Hoeilaart.
 2. Het mag geen vakantiereis zijn maar een stage of onbetaald vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland.
 3. De organiserende instelling is erkend door de Directie-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS), tenzij GROS na onderzoek anders beslist.
 4. De duur van de stage is minimum 4 weken. 
 5. Een gemotiveerde aanvraag moet 4 maanden voor vertrek binnenkomen bij GROS met vermelding van: omschrijving stage, organisatie, kostenbudget, ... via dit formulier.
 6. Bij terugkeer brengt de jongere een verslag uit van zijn/haar ervaringen, verblijf of het project waaraan meegewerkt werd, op een GROS-vergadering.
 7. Bij terugkeer schrijft de jongere een artikel voor het GROS-tijdschrift of geeft een infoavond.
 8. Bij vertrek wordt 2/3 van het bedrag uitbetaald; na het uitbrengen van een verslag op een Gros-vergadering en een artikel voor het GROS-tijdschrift Van Hier tot Ginder het resterende 1/3 van het totale bedrag.

Bedrag

 • Van 4 tot 7 weken: 600 euro
 • Van 8 tot 10 weken: 720 euro
 • Vanaf 10 weken: 900 euro

Hoe aanvragen?

Dien vier maanden voor je vertrek bij het GROS-secretariaat (= de afdeling Vrije Tijd) je gemotiveerde aanvraag in.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren